Prefectura și Direcția Silvică Suceava se judecă degeaba cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților pentru anularea de titluri de proprietate pentru circa 16.000 de hectare de pădure. Liviu Dragnea și parlamentarii PSD de Suceava au inițiat o lege prin care împroprietăresc unități de cult dacă li se anulează titlurile de proprietate

Acțiunile în instanță inițiate de Prefectura Suceava și Direcția Silvică Suceava prin care se cere anularea titurilor de proprietate pentru unitățile de cult ortodox din județul Suceava pentru circa 16.000 de hectare de pădure, câte 30 de ha pentru fiecare unitate de cult din județ, se judecă degeaba în condițiile în care președintele PSD, Liviu Dragnea și parlamentarii PSD de Suceava au inițiat un proiect de lege prin care împroprietăresc cu pădure în limita a 30 de hectare unitățile de cult cărora li se anulează titlurile de proprietate.

Proiectul de lege a fost făcut public de Hotnews care a publicat documentele privind modificarea legislativă și expunerea de motive semnată de inițiatori.

Prin această lege, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților urmează să devină proprietar pe cele circa 16.000 de hectare chiar și dacă instanțele de judecată vor constata că nu au acest drept.

Cele circa 16.000 de hectare de pădure au fost puse în posesia unităților de cult în baza Legii 1/2000 care prevede că unitățile de cult pot primi maxim 30 de ha de teren forestier dacă acestea aparțineau cultului respectiv înainte de naționalizare.

Comisia județeană de fond funciar Suceava a emis în perioada 2002-2003 titluri de proprietate pentru aceste suprafețe de teren forestier în condițiile în care Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților revendica 187.000 de hectare care aparținuseră Fondului Bisericesc Ortodox din Bucovina.

După ce procesul prin care Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a pierdut procesul privind retrocedarea pădurilor Fondului Bisericesc, Prefectura Suceava și Direcția Silvică Suceava au inițiat 577 de acțiuni în instanțele din județul Suceava pentru anularea titlurilor de proprietate pentru cele câte 30 de hectare de pădure puse în posesie în condițiile în care acestea nu mai puteau rămâne în proprietatea unităților de cult întrucât nu fuseseră în proprietatea cultului înainte de naționalizare.

În aceste condiții, parlamentarii PSD de Suceava Ioan Stan, Virginel Iordache, Eugen Bejinariu, Maricela Cobuz, Emanuel Havrici și Alexandru Rădulescu și liderul PSD, Liviu Dragnea, au inițiat un proiect de lege care prevede că „Centrele eparhiale, protoieriile, mănăstirile, schiturile, parohiile, filiile și alte structuri ale unităților de cult, dobândesc în proprietate suprafețe până în limita de 30 ha terenuri forestiere din fondul bisericesc al cultului căruia îi aparțin, recunoscut de lege, dacă acestea le-au avut în folosință sau administrare”.

Propunerea inițiată de parlamentarii PSD de Suceava în frunte cu Liviu Dragnea împroprietărește unitățile de cult cu pădure și nu precizează în ce perioadă ar fi trebuit ca acestea să fi avut terenurile în folosință sau administrare, situație în care poate fi luată în calcul și perioada în care, prin Ordonanța de Urgență din 2004, declarată ulterior neconstituțională, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a avut în proprietate, câteva luni, suprafața de 90.000 de ha de pădure, dar și perioada în care a folosit și cele 16.000 de ha puse în posesie după anul 2000.

Mai mult, articolul II al acestei legi prevede că „persoanele juridice pot formula cereri de constituire a dreptului de proprietate în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi în cazul în care, titlurile de proprietate obținute potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, cu modificările și completările ulterioare, au fost anulate din motive neimputabile acestora”.

Terenurile atribuite „nu vor putea depăși cumulat suprafața avută în proprietate, folosință sau administrare din fondul bisericesc căruia aparțin, în județul în care s-a constituit centrul, protoieria, mănăstirea, schitul, parohia sau filia”.

În expunerea de motive a legii inițiate de Liviu Dragnea și parlamentarii PSD de Suceava, se precizează că prin modificările propuse se îndreaptă o inechitate făcută Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, în sensul în care, în schimbările legislative care au vizat regimul proprietății a fost „omisă” situația patrimonului bisericesc reglementat prin legea de organizare a BOR din 1925, care reglementa situația juridică a Fondul Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei.

„Soluția legislativă identificată este determinată de necesitatea asigurării unui minim pentru funcționarea și întreținerea unităților de cult, pentru ca acestea să-și poată îndeplini misiunea”, se mai arată în expunerea de motive.(T.B.)

 

loading...