Ministerul Justiției răspunde deputatului Angelica Fădor privind sistemul de probațiune: Deși sistemul național de probațiune se confruntă cu provocări majore în exercitarea actualelor competențe, am a identificat pârghiile necesare consolidării sistemului astfel încât acesta să devină unul eficient

Ministerul Justiției a răspuns deputatului PNL de Suceava Angelica Fădor care și-a exprimat îngrijorarea față de situația actuală a sistemului de probațiune, atât în ceea ce privește lipsa de personal cât și dotările nesatisfăcătoare.

În răspunsul Ministerului Justiției, semnat de secretarul de stat Marieta Safta, se arată că în ceea ce privește promovarea sistemului de probațiune, angajarea de noi consilieri de  probațiune și adoptarea noului statut al personalului  de probațiune Programul de Guvernare 2018 – 2020, prevede două măsuri care vizează în mod direct sistemul de probațiune, respectiv consolidarea sistemului de probațiune ca  formă de diminuare a populatiei din penltenciare și revizuirea Statutului Consilierilor de probațiune, precum și a Strategiei naționale în acest domeniu.

„De asemenea, în Calendarul de măsuri 2018-2024 pentru soluționarea supraaglomerării carcelare și a condlițiilor de detenție, în executarea hotărârii-pilot Rezmiveș și alții împotriva României , pronunțată de CEDO la 25 aprilie 2017, au fost incluse în mod distinct și următoarele acțiuni:

-adoptarea Statutului personalului de probațiune – proiectul de act normativ a fost avizat de departamentele specializate ale Ministerului Justiției, urmând să fie supus dezbaterii publice.

– finanțarea și ocuparea graduală a posturilor vacante existente în schema de personal – 106 posturi consilier de probațiune, 42 posturi personal contractual și 15 posturi personal în structura centrală a Directiei Naționale de Probațiune. Pentru acest an, este în analiză posibilitatea finanțării a 207 posturi vacante, dintre care 106 posturi vacante de consilier de probațiune, 84 de posturi vacante de personal contractual, în serviciile locale și 17 posturi vacante de personal în structura centrală a Direcției Naționale de Probațiune”, se arată în răspunsul Ministerului Justiției.

Mai mult, ministerul precizează că planul de acțiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020 cuprinde o serie de măsuri dimensionate atât pe consolidarea  și creșterea capacității sistemului de probațiune precum  și pe  dezvoltarea unor documente strategice cum ar fi Strategia de dezvoltare a sistemulul de probațiune și elaborarea Strategiei naționale de reabilitare a persoanelor față de care s-au dispus sancțiuni și  măsuri comunitare.

Totodată, Ministerul Justiției dă asigurări deputatului PNL Angelica Fădor că în  ceea ce privește asigurarea unor condiții adecvate de muncă, că este o preocupare constantă pentru consolidarea capacității instituționale a sistemului de probațiune și că au fost prevăzute, pe lângă măsurile privind politica de personal și măsuri privind asigurarea echipamentului IT, precum și măsuri care privesc extinderea spațiilor de birouri pentru personalul  nou angajat și cel existent,  astfel încât să se asigure desfășurarea efectivă și eficientă a activităților aferente supravegherii persoanelor aflate în executarea măsurilor și  sancțiunilor neprivative de libertate.

„În concluzie, arătăm că, deși sistemul național de probațiune se confruntă cu provocări majore în exercitarea actualelor competențe, Ministerul Justiției a identificat pârghiile necesare consolidării  sistemului astfel încât acesta să devină unul eficient și să exercite în mod corespunzător competențele conferite prin lege”, se subliniază în răspunsul Ministerului Justiției. (T.B.)

 

loading...