Vicepremierul Paul Stănescu, după ce deputatul Ioan Bălan a avertizat că primăriile nu-și vor putea plăti angajații și nici să realizeze proiectele propuse: Au datoria să-și dimensioneze personalul și să facă proiecte în corelare cu veniturile locale

Vicepremierul Paul Stănescu, ministru al Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a răspuns deputatului PNL de Suceava Ioan Bălan în legătură cu îngrijorările acestuia legate de tăierea de fonduri pentru primării cu riscul să nu-și poată plăti angajații și nici să realizeze proiectele propuse.

Astfel, vicepremierul arată în răspuns că în ceea ce privește asigurarea fondurilor necesare realizării unor investiții de interes local, potrivit legislației, cheltuielile de această natură ale unităților administrativ-teritoriale se finanțează din bugetele locale și din împrumuturi.

„În aceste condiții, menționăm că, la elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli, autoritățile administrației publice locale sunt cele care stabilesc prioritățile în finanțarea cheltuielilor publice locale, iar fundamentarea și aprobarea acestora se efectuează în strictă corelare cu posibilitățile reale de încasare a  veniturilor bugetelor locale, estimate a se realiza, iar angajarea cheltuielilor se face numai în limita creditelor bugetare aprobate”, explică ministrul care subliniază că neasigurarea în totalitate a cheltuielile secțiunilor de funcționare ale bugetelor este contravenție.

Paul Stănescu subliniază că în ceea ce privește echilibrarea bugetelor  locale, prin Legea bugetului de stat s-a instituit un sistem care să conducă la asigurarea unui buget minim de funcționare de 750 lei / locuitor pentru fiecare comună, oraș sau municipiu, respectiv de 250 lei / locuitor pentru fiecare județ din Romania.

Totodată, el precizează că pentru susținerea unor proiecte cu finanțare externă, autoritățile locale au posibilitatea împrumuturilor din venituri din privatizare pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor.

În ceea ce privește rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugată se alocă în scopul achitării plăților restante înregistrate în contabilitatea unităților administrativ-teritoriale, inclusiv a  instituțiilor publice finanțate integral sau partial din bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autoritătilor administrației publice locale la data de 31 iulie 2018, raportate potrivit legii, rezultate din relații cu furnizorii de bunuri, servicii și lucrări, inclusiv cei care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat și în relația cu bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fonduri lor speciale.

„În scopul alocării sumelor în condițiile menționate anterior unitățile/subdiviziunile administrativ- teritoriale pot depune, până  la data de 31 octombrie 2018, la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/admnistrațiile județene ale finanțelor publice, cereri scrise”, se mai arată în răspuns.

În ceea ce privește cheltuielile de personal, ministrul Dezvoltării arată că salarizarea personalului din instituțiile publice se realizează „în limita cheltuielilor de personal aprobate”.

El subliniază că potrivit legislației în vigoare,  numărul maxim de posturi care se finanțează din fonduri publice pentru instituțiile și autoritățile publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare, se stabilește  de către ordonatorii de credite astfel încât să se asigure plata integrală a drepturilor de natură salarială acordate în condițiile legii, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget”.

Deputatul PNL de Suceava Ioan Bălan a solicitat, printr-o intepelare în Parlament a ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Paul Stănescu, ca acesta să explice de ce în condițiile în care se laudă cu creștere economică semnificativă, Guvernul taie finanțările pentru foarte multe primării din țară, inclusiv în județul Suceava.

„Vă aduc la cunoștință că finanțarea deficitară a administrațiilor publice a pus foarte multe primării în imposibilitatea susținerii unor proiecte de investiții de interes local, în dificultatea asigurării cheltuielilor curente și acoperirea plății salariilor și a obligațiilor fiscale aferente salariilor”, arată Bălan.

Liderul liberal adaugă că în condiții de creștere economică semnificativă, Guvernul s-a angajat prin Legea nr.2/2018 să asigurare doar un ”nivel al sumelor provenite din cotele din impozitul pe venit şi al sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale estimate a fi încasat în anul 2018 cel puţin egal cu nivelul aceloraşi sume încasate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale în anul 2017”.

 

El notează că chiar dacă unitățile administrației publice locale ar fi trebuit să beneficieze de resurse suplimentare, cea mai mare parte a acestora acuză diminuarea semnificativă a resurselor transferate.(T.B.)