Intrigat de declarațiile „patriotice” ale celor din PSD, deputatul Ioan Bălan îl întreabă pe ministrul Agriculturii ce suprafață de teren agricol a fost cumpărată de străini în România în ultimii șapte ani și ce măsuri concrete a implementat pentru care românii să nu mai înstrăineze terenurile agricole

Deputatul PNL de Suceava, Ioan Bălan, intrigat de nenumăratele declarații „patriotice” ale liderilor PSD din ultimii cinci ani vrea să afle de la ministrul Agriculturii, Petre Daea, care sunt suprafețele de teren avute în proprietate de cetățeni străini și câte au fost achiziționate în ultimii cinci ani.

„Începând cu anul 2012, guvernele care s-au succedat la conducerea României au făcut nenumărate declarații ”patriotice” potrivit cărora vor lua acele măsuri prin care terenurile agricole din România să nu mai fie înstrăinate atât de ușor și atât de ieftin, mai ales către cetățeni nerezidenți în România”, arată Ioan Bălan.

El menționează că mai mult decât atât, prin Legea nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, statului român i s-a acordat dreptul de preemptor în situația în care un teren este supus vânzării.

Astfel, „înstrăinarea, prin vânzare, a terenurilor agricole situate în extravilan se face cu respectarea condiţiilor de fond şi de formă prevăzute de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi a dreptului de preempţiune al coproprietarilor, arendaşilor, proprietarilor vecini, precum şi al statului român, prin Agenţia Domeniilor Statului, în această ordine, la preţ şi în condiţii egale.”

El îi transmite ministrului Petre Daea că au trecut deja 5 ani de la promulgarea acestei legi motiv pentru care îi solicită acestuia să precizeze care era în anul 2012 suprafața totală a terenurilor deținute în proprietate de cetățeni români și care era suprafața deținută de cetățeni din spațiul Uniunii Europene sau din spațiul extra-comunitar.

Totodată, Bălan vrea să afle care era, la data de 1 aprilie 2019, suprafața totală a terenurilor deținute în proprietate de cetățeni români și care era suprafața deținută de cetățeni din spațiul Uniunii Europene sau din spațiul extra-comunitar.

El mai cere și pentru perioada 2014-2019, în virtutea dreptului de preemptor pe care îl are Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin intermediul Agenției Domeniilor Statului, vă solicit să îmi prezentați o situație cu terenurile achiziționate de acesta în fiecare an.

„Vă solicit să precizați ce măsuri concrete ați implementat, astfel încât să stimulați cetățenii români să nu mai înstrăineze terenurile agricole, ci să le lucreze și să beneficieze de ele”, a mai cerut Bălan. (T.B.)