Nadia Cretuleac, presedinte al Comisiei de munca si protectie socială din PDL Suceava

Partidul Democrat Liberal Suceava a constiuit Comisia pentru muncă, protecţie socială, sindicate, patronate, organizaţii neguvernamentale şi grupuri de cetăţeni, preşedinte al comisiei fiind aleasă Nadia Creţuleac.

Potrivit unui comunicat al PDL Suceava, comisia reprezintă un organism de dezbatere, analiză şi decizie privind  strategiile şi politicile partidului în domeniul muncii şi protecţiei sociale.

alegeri OF PDL 2

În cadrul şedinţei comisiei a fost prezentată starea actuală privind piaţa muncii şi securitatea socială, obiectivele atinse de PDL în timpul guvernării 2009-2012 precum şi viziunea şi obiectivele specifice în acord cu Programul Naţional de Reformă.

Astfel, PDL doreşte creşterea salariului minim pe economie la 1000 de lei în 2016, reducerea contribuţiilor CAS la angajator; modificarea cadrului legal privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (Legea  76 / 2002); susţinerea măsurilor de reducere a incidenţei muncii nedeclarate; punerea în aplicarea a cadrului european de recunoaştere a calificărilor profesionale, în condiţii de reciprocitate, între statele membre UE, dar şi susţinerea formării profesionale continue a lucrătorului prin programe de calificare şi recalificare, precum şi creşterea ratei ocupării persoanelor din mediul rural prin integrarea lor în Programul Naţional Multianual pentru Susţinere a Totodată, membrii democrat liberali au discutat şi despre proiectul USL de reorganizare administrativă şi dacă regionalizarea este oportună, analizând beneficiile şi dezavantajele pentru judeţul Suceava.

La sedinţa de constituire a comisiei au participat membri PDL, dar şi simpatizanţi, specialişti în domeniul muncii şi protecţiei sociale.

Pe lângă preşedinte, Nadia Creţuleac, a fost desemnat şi secretarul Comisiei, Luminiţa Leica.