Flutur ataca USL Suceava cu Centrul intermodal de transport marfa Darmanesti

Preşedintele organizației PDL Suceava, senatorul Gheorghe Flutur, a solicitat autorităţilor sucevene şi conducerii USL să se implice în realizarea Centrului intermodal de transport marfă Dărmănești, investiţie prevăzută în strategia naţională de transport intermodal.

Intr-un comunicat de presă, dat miercuri publicitatii, senatorul Gheorghe Flutur explica faptul că în urma unei interpelări adresate ministrului Transporturilor i s-a răspuns că investiţia nu este inclusă pe lista de proiecte propuse pentru finanţare şi subliniază că deja este un fapt cunoscut că USL a blocat investiţiile în judeţul Suceava şi a tăiat fondurile pentru proiecte în derulare.

ghe. flutur

Senatorul Gheorghe Flutur menţionează că în vederea construirii Centrului intermodal de transport marfă din Dărmănești, autorităţile judeţene sucevene au depus la CNCFR, încă din anul 2012, toate documentele necesare, inclusiv contractele de asociere, actele doveditoare privind punerea la dispoziţie a terenului şi studiile care să ateste viabilitatea soluţiei privind amplasamentul de la Dărmăneşti.

„Având în vedere situaţia sesizată solicit, încă o dată, luarea  tuturor  măsurilor astfel încât să fie depusă în cel mai scurt timp cererea de finanţare. Termenul limită este 31.decembrie 2013, cererile de finanţare sunt evaluate în ordinea depunerii, iar contractarea se va realiza în ordinea finalizării proceselor de evaluare, în limita bugetului disponibil”, mai arată Flutur care şi-a exprimat speranţa ca documentaţia transmisă de judeţul Suceava să nu aibă soarta altor lucrări şi să fie rătăcită.

Senatorul PDL mai arată că realizarea Centrului intermodal de la Darmăneşti este prevăzută în Strategia de transport intermodal în România, iar finanţarea are ca sursă Fondul European pentru Dezvoltare Regională şi se realizează prin Programul Operaţional Sectorial Transport, Axa Prioritară 3 – Modernizarea sectorului de transport în scopul îmbunătăţirii protecţiei mediului, a sănătăţii umane şi a siguranţei pasagerilor, Domeniul Major de Intervenţie 3.1 – Promovarea transportului intermodal, pentru care se alocă 18 milioane de euro.

El menţionează că potrivit Strategiei de transport intermodal în România, stabilirea amplasamentului pentru terminalul de la Dărmănești a rezultat din analiza rutelor de tranzit prin România, în concordanţă cu beneficiile interne ce pot fi obţinute pe parcursul tranzitării teritoriul naţional, iar zona Suceava constituie un interes activ pentru reţeaua de logistică, aceasta fiind amplasată pe coridorul Pan-European IX pe secţiunea Siret –Suceava – Bacău – Mărăşeşti – Tişiţa şi totodată propusă pentru extinderea reţelei TEN-T pe secţiunea Petea – Satu Mare –Baia Mare – Dej – Suceava – Rădăuţi – Prut datorită potenţialului de conectare la sistemele de transport rutier, feroviar şi aerian.

„Centrul intermodal de transport marfa Dărmănești va constitui un lanţ logistic integrat prin care se va realiza şi o legătură între calea ferată şi aeroportul Suceava, iar dezvoltarea sistemului naţional de transport intermodal de mărfuri va contribui în mod direct la creşterea gradului de accesibilitate a României prin descongestionarea drumurilor naţionale şi protejarea infrastructurii rutiere, promovarea dezvoltării echilibrate a tuturor modurilor de transport şi îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei serviciilor, reducerea emisiilor de gaze şi minimalizarea efectelor adverse asupra mediului”, mai precizează Gheorghe Flutur.