Rata somajului in judetul Suceava este in scadere de la inceputul anului

Anul 2014 pentru judeţul Suceava se caracterizează printr-o scădere importanta a şomajului, se arată într-un raport al AJOFM Suceava.

Sursa citată menţionează că scăderea numărului de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, începută în luna ianuarie 2014 a continuat şi în lunile următoare ale anului 2014. Astfel, în ianuarie 2014 se înregistra un număr de 17298 şomeri,  iar în aprilie 2014, 15123 şomeri, scădere reflectată şi în  rata şomajului, plecând de la o rată de peste 6,87% în ianuarie 2014, ajungându-se la  6.01% în aprilie  2014.

AJOFM Suceava

O pondere cuprinsă între 60-70% din totalul persoanelor înregistrate sunt şomeri neindemnizaţi, iar scăderea numărului de şomeri  se datorează în principal ieşirilor prin încadrare în muncă, în condiţiile în care în anul 2014 s-au încadrat în muncă 8518 şomeri, iar un rol deosebit de important în realizarea încadrărilor l-a avut implementarea măsurilor active atât pentru şomeri cât şi pentru angajatori.

AJOFM Suceava menţionează că au fost aplicate măsuri active destinate şomerilor cum ar fi informarea şi consiliere profesională, medierea muncii, formarea profesională, completarea veniturilor salariale ale angajaţilor, prime de încadrare acordate absolvenţilor sau stimularea mobilităţii forţei de muncă.

Totodată, au fost adoptate măsuri pentru stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor care se realizează prin subvenţionarea locurilor de muncă.

Astfel, angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ sunt scutiţi, pe o perioadă de 12 luni, de plata contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferentă absolvenţilor încadraţi, şi primesc lunar, pe această perioadă sume în funcţie de valoarea indicatorului social de referinţă, iar angajatorii care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani sau şomeri care sunt părinţi unici întreţinători ai familiilor monoparentale sunt scutiţi , pe o perioadă de 12 luni, de plata  contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferente persoanelor încadrate în aceste categorii, şi primesc lunar , pe această perioadă, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare , cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 2 ani.

AJOFM Suceava a organizat în acest an şi două burse pentru locurile de muncă vacante.

AJOFM Suceava mai precizează că Guvernul a aprobat un proiect de hotărâre privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională  prin crearea de locuri de muncă, această hotărâre este lansată în dezbatere  publică de Ministerul Finanţelor.

Noua schema de ajutor de stat are scopul de a finanţa sub formă de sume nerambursabile costurile salariale, la nivel maxim al salariului mediu brut, înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutive, ca urmare a creării a minimum 20 de locuri de muncă determinate de realizarea unei investiţii iniţiale. Hotărârea adoptată de Guvern stabileşte că se pot emite acorduri pentru finanţarea în baza schemei până la data de 31 decembrie 2020, iar plata se efectuează în perioada 2015-2025, în limita bugetului anual alocat schemei.Pentru acest program, statul va aloca un buget maxim de 2,7 miliarde de lei, respectiv echivalentul a aproximativ 600 milioane euro, cu posibiliatatea suplimentării acestuia.

Ministerul Finaţelor Publice estimează că vor beneficia de finanţare în baza acestei scheme 1500 de firme.