Verificarea calitatii de asigurat se face online, doar prin introducerea CNP-ului

Persoanele care doresc să afle dacă sunt asigurate sau nu pot accesa o nouă aplicație a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

CAS Suceava

Potrivit CAS Suceava, modalitatea electronică de verificare a calităţii de asigurat se face prin introducerea de către furnizorii de servicii medicale, medicamente, îngrijiri la domiciliu şi dispozitive medicale a codului numeric personal al persoanei care necesită servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale în câmpul “CNP” din aplicaţia instalată pe site-ul CNAS la adresa http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html.

De asemenea, orice persoană poate să-și verifice, prin introducerea CNP-ului în aplicație, atât calitatea de asigurat, cât și data ultimei înscrieri pe lista unui medic de familie.

CAS Suceava a transmis că în cazul în care persoana care necesită servicii medicale, medicamente, îngrijiri la domiciliu şi dispozitive medicale, cu excepţia celor din pachetul minim de servicii medicale, apare neasigurată, aceasta va face dovada calităţii de asigurat cu adeverinţa de asigurat.

„Pentru obţinerea adeverinţei de asigurat persoana se adresează casei de asigurări de sănătate la care aceasta este luată în evidenţă, prezentând documentele necesare dovedirii calităţii de asigurat”, au anunțat reprezentanții CAS.

loading...