Amenzi usturatoare aplicate de inspectorii CAS Suceava medicilor de familie in luna septembrie

Inspectorii CAS Suceava au efectuat în luna septembrie un numar de șapte acțiuni tematice de control, dintre care trei la medicii de familie, trei la medicii specialiști din ambulatoriul de specialitate și o acțiune de control la un furnizor servicii de îngrijiri medicale la domiciliu.

CAS Suceava

Astfel, în cazul celor trei furnizori s-au aplicat măsuri de recuperare a sumelor reprezentând rețete prescrise fără respectarea protocolului de prescriere a medicamentelor în valoare de 12.094 lei.

În cadrul acțiunilor de control s-a constatat că un asigurat a beneficiat de rețete compensate 90% din prețul de referință ca urmare a declarațiilor depuse la medicii de familie și a încadrării acestora în categoria „pensionari cu venituri numai din pensii mai mici de 700 lei pe lună”, deși conform bazei de date de la Finanțe avea și alte venituri impozabile nu doar venituri din pensie. În acest caz, asiguratul a primit o notificare pentru recuperarea contravalorii de 40% din prețul medicamentelor de care a beneficiat nejustificat, în valoare de 85.66 lei.

Inspectorii CAS au aplicat și măsura de recuperare a sumei de 932,45 lei reprezentând servicii neefectuate unui medic de familie, iar în cazul altor doi medici de familie au aplicat măsuri de recuperare a contravaloarii rețetelor medicale off-line neintroduse în sistemul informatic, în valoare de 179.46 lei.

Pentru medicii de specialitate din asistenţa medicală ambulatorie s-a aplicat, in cazul unui furnizor, sanctiunea de diminuare cu 5 % a valorii minim garantata a punctului pentru luna in care s-a constatat nerespectarea programului de lucru declarat la CAS Suceava.

În ceea ce privește furnizorul de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu a aplicată sancțiunea contractuală de ,,avertisment” pentru nerespectarea programului de lucru declarat la CAS Suceava.

Totodată, în cadrul acțiunilor de control s-au aplicat patru măsuri de refuz la plata concediilor medicale și un avertisment aplicat unui medic specialist pentru nerespectarea legislației în vigoare în ceea ce privește certificatele de concediu medical.

loading...