147 de farmacii din judetul Suceava, luate la control printr-un ordin al Ministrului Sanatatii

În luna noiembrie, un număr de 147 de farmacii din județul Suceava vor primi vizita unei echipe mixte de control formată din un reprezentant al CAS Suceava și un reprezentant de la DSP Suceava.

farmacie

Printr-un ordin al Ministrului Sănătății și al Președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în perioada 6-28 noiembrie vor avea loc controalele la farmaciile din județ aflate în contract cu CAS Suceava. Cele 147 de farmacii de pe raza județului vor fi verificate de un reprezentant al Casei de Asigurări de Sănătate și un reprezentant de la Direcția de Sănătate Publică, iar perioada verificată este 1 iulie 2014 – 6 noiembrie 2014.

Potrivit CAS Suceava, tematica acțiunii de control constă în verificarea respectării de către furnizorii de medicamente a unor obligații contractuale printre care: aprovizionarea continuă cu medicamente, cu prioritate cele al căror preţ pe unitatea terapeutică este mai mic sau egal cu preţul de referinţă; acoperirea cererii de produse comerciale ale aceluiaşi DCI, cu prioritate la preţurile cele mai mici din lista cu denumirile comerciale ale medicamentelor; aprovizionarea cu medicamente în maximum 24 de ore pentru bolile acute şi subacute şi 48 de ore pentru bolile cronice, dacă acestea nu există la momentul solicitării în farmacie; eliberarea medicamentelor ale căror preţuri pe unitatea terapeutică sunt mai mici sau egale cu preţul de referinţă, cu excepţia cazurilor în care medicul prescrie medicamentele pe denumire comercială sau la cererea asiguratului; respectarea normelor igienico-sanitare precum și alte aspecte ce pot fi sesizate la fața locului.

După finalizarea controlului în cele 147 de farmacii, în termen de 15 zile calendaristice, raportul de control va fi înaintat spre aprobare Președintelui Director General al CAS și Directorului Executiv al DSP, iar până pe data de 15 decembrie vor trebui sintetizate concluziile și măsurile dispuse de CAS și DSP Suceava într-un raport final. Acesta va fi predat Președintelui CNAS precum și Direcției Generale Monitorizare, Control și Antifraudă din CNAS.

Ulterior, până pe 19 decembrie, la nivelul Direcției Generale Monitorizare, Control și Antifraudă din CNAS se va întocmi o sinteză a principalelor concluzii și măsuri care va fi dată spre aprobare Președintelui CNAS și Ministrului Sănătății.

loading...