Proiectul educaţional “Viitorul TĂU, misiunea noastră!”, la Liceul Tehnologic “Mihai Eminescu” Dumbrăveni

În săptămâna 6-10 aprilie, la Liceul Tehnologic “Mihai Eminescu” Dumbrăveni, s-au desfăşurat o serie de activităţi dedicate “Săptămânii meseriilor”. Elevii care doresc să urmeze cursurile unei şcoli profesionale au fost informaţi despre modul de organizare și funcţionare a învățământului profesional de stat cu durata de 3 ani, precum şi despre beneficiile acestei forme de învăţământ.

S-a făcut cunoscută oferta educaţională a Liceului Tehnologic “Mihai Eminescu” Dumbrăveni, pentru anul şcolar 2015 -2016.  Au fost consiliaţi toţi elevii din  clasele a VIII-a cu privire la oportunitatea continuării studiilor în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani,  s-au distribuit materiale de informare și pliante şi au fost aplicate chestionare de orientare profesională.

proiect liceu dumbraveni 1

La activităţile dedicate “Săptămânii meseriilor” au participat reprezentanţi ai agenților economici cu care şcoala are încheiate contracte de colaborare: S.C. AUTO ANDRONACHE, SC SERVICE MOTOARE NORD EST SALCEA, MODALUX SCM, SC ALBACA PRODIMEX SRL. Aceştia  au descris activitatea lor și condițiile în care elevii își vor face stagiile de pregătire practică, precum şi oportunităţile pe care le au dacă aleg să urmeze învăţământul profesional cu durata de 3 ani.

 Liceul Tehnologic “Mihai Eminescu” Dumbrăveni şi-a propus  înfiinţarea a două clase de a IX- a, învățământ profesional de 3 ani, pe domeniile Mecanică și Industrie Textilă și Pielărie.

proiect liceu dumbraveni 2

În cadrul proiectului educaţional “Viitorul TĂU, misiunea noastră!”, în ziua de 7 aprilie, la Liceul Tehnologic “Mihai Eminescu” Dumbrăveni, au participat un număr de 40 de elevi de la Şcoala Gimnazială Salcea, coordonați de prof. Anda Bosînceanu şi Lăcrămioara Hîncu, 31 de elevi de la Şcoala Gimnazială Siminicea, coordonați de prof. Gabriela Zaiţ, 40 de elevi de la Şcoala Gimnazială Corocăieşti coordonați de prof. Nicoleta Aghioghicesei și Dumitru Prodan, 14 elevi de la  Şcoala Gimnazială Bursuceni coordonați de prof. Nicu Apăvăloaie, 8 elevi de la  Şcoala Gimnazială Bănești, coordonați de prof. Loredana Brezan  şi 7 elevi de la  Şcoala Gimnazială Fîntînele coordonați de  prof. Maricica Leonte.

Elevii au fost antrenaţi în diferite activități cultural-educative, distractive, organizate în cadrul acestui proiect de promovare a ofertei educaţionale a Liceului Tehnologic “Mihai Eminescu” Dumbrăveni, de către doamnele  Angela Paraon, Rica Şorodoc, Loredana Lăcătuş, Theona Ursan, Elena Stroici, Raluca Lazăr, cadre didactice ale Liceului Tehnologic “Mihai Eminescu” Dumbrăveni şi de către domnii ing.  Neculai Ovidiu Spiridon şi  Alexandru Cârlig de la aceeaşi unitate de învăţământ.

proiect liceu dumbraveni 3

Coordonatorul proiectului, director adj. Neculai Ovidiu Spiridon, ne-a declarat:    “Asigurarea şi promovarea calităţii serviciilor educaţionale, asigurarea accesului tuturor copiilor la serviciile educaţionale, dezvoltarea competenţelor generice (competenţe digitale, limbi străine, abilităţi antreprenoriale şi competenţe sociale, comunicare) ale forței de muncă, introducerea şi recunoaşterea metodelor inovative de predare/formare bazate pe tehnologia informaţiei în formarea profesională continuă sunt câteva dintre priorităţile noastre. Vom încerca să arătăm o altă faţetă a şcolii, vom încerca să-i determinăm  pe elevi să participe activ la toate activităţile pe care le-am pregătit pentru ei.”

În derularea acestui proiect sunt implicaţi următorii parteneri: Liceul Tehnologic “Mihai Eminescu” Dumbrăveni – inițiator și coordonator al proiectului director adjunct, prof. Neculai Ovidiu Spiridon, Şcoala Gimnazială Salcea, Şcoala Gimnazială Siminicea, Şcoala Gimnazială Corocăieşti, Şcoala Gimnazială Băneşti, Şcoala Gimnazială Bursuceni, Şcoala Gimnazială Fîntînele şi Primăria Dumbrăveni.

 S-au derulat următoarele activități: prezentarea ofertei educaţionale a Liceului Tehnologic “Mihai Eminescu” Dumbrăveni; promovarea învăţământului profesional de stat cu durata de 3 ani; „Licean pentru o zi”, acţiune desfăşurată la Liceul Tehnologic “Mihai Eminescu” Dumbrăveni; concursuri de creaţie şi distractive cu tematică variată; ateliere de lucru şi activităţi practice desfăşurate în laboratoarele de specialitate şi în atelierele şcoală; prezentarea realizărilor absolvenţilor Liceului Tehnologic “Mihai Eminescu” Dumbrăveni; vizitarea Centrului Cultural „Mihai Eminescu”.

proiect liceu dumbraveni 4

 Directorul Liceului Tehnologic “Mihai Eminescu” Dumbrăveni, prof. Mihaela Apetrei ne-a declarat: ” Este al doilea an când liceul nostru este gazda proiectului educaţional “Viitorul TĂU, misiunea noastră!”, proiect care antrenează practic toţi elevii de clasa a VIII-a din localităţile vecine nouă: Siminicea, Bursuceni, Corocăieşti, Stamate, Băneşti, Fîntînele şi Salcea. Mă bucură faptul că am reuşit să le trezim interesul şi părinţilor acestor elevi şi că, an de an, toţi mai mulţi dintre ei aleg liceul nostru. Cred că părinţii au înţeles importanţa pe care o are şcoala în formarea copiilor lor, dar şi rolul decisiv pe care îl joacă şi ei în acest proces educațional complex.

Vreau să mulţumesc tuturor părinţilor, cadrelor didactice şi elevilor şi care au participat în aceste zile la acţiunile derulate la şcoala noastră,  tuturor instituţiilor partenere implicate în acest proiect.”

proiect liceu dumbraveni 5

loading...