A început reînscrierea la grădiniță

Copiii înmatriculați la grădiniță pot fi reînscriși de părinți de luni, iar micuții care merg la grădiniță de la toamnă pot fi înscriși din 11 mai, informează Ministerul Educației. Procesul  de înscriere la grădiniță durează până la 1 august și va fi prelungit, dacă există locuri disponibile.

Perioadele de înscriere şi reînscriere la nivelul fiecărei grădiniţe şi orarul aferent vor fi stabilite de conducerea respectivelor unităţi de învăţământ. Ambele categorii de informaţii vor fi afişate la loc vizibil, în fiecare grădiniţă, pentru a fi cât mai accesibile părinţilor şi publicului interesat. În măsura în care este posibil, informaţiile vor fi publicate şi pe site-urile grădiniţelor (dacă există) şi, eventual, pe site-ul inspectoratului şcolar judeţean, precizează MEN.

gradinita

După finalizarea etapei de reînscriere, ocuparea locurilor libere se va face în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă: grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) şi grupa mică (copii de 2-3 ani), precum și în limita locurilor rămase şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale de departajare, pe care grădiniţele le aplică atunci când există mai multe solicitări decât numărul de locuri (ex: apropierea de domiciliul copilului, existenţa a unui frate/a unei surori al/a copilului, înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învăţământ la care se solicită înscrierea, părinte/tutore unic întreţinător de familie, existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului).

Criteriile generale vor fi aprobate de Consiliul de administraţie al fiecărei grădinițe şi se aplică în baza unor documente doveditoare, prezentate de părinţii/reprezentanţii legali ai copilului.

Totodată, pentru transparența procesului de înscriere și reînscriere, toate grădinițele trebuie să afișeze numărul de copii pe care îi poate primi, numărul de locuri aprobat pentru școlarizare în anul 2015-2016, pe grupe de vârstă, precum și criteriile stabilite de administrație pentru ocuparea locurilor.

Sursa: Românialiberă.ro

loading...