„Tehnologii inovative în domeniul IT&C”, atelier de lucru organizat la USV

La Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, în Amfiteatrul Dimitrie Leonida, Corp D, se va desfăşura, joi, 30 aprilie, de la ora 16, un atelier de lucru cu titlul “Tehnologii inovative în domeniul IT&C”.

Potrivit unui comunicat al USV, workshopul face parte din proiectul „Programe de studii flexibile şi competitive pentru IT&C în regiunea de dezvoltare Nord-Est (CompetIT&C)”, cofinanțat din Fondul Social European, în cadrul domeniului major de intervenție 1.2 „Calitate în învățământul superior” şi derulat de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, în parteneriat cu alte trei instituții de învățământ superior organizatoare de studii universitare de doctorat, situate în regiunea de dezvoltare Nord-Est: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău și având ca lider Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Euronest.

Atelierul, la care sunt invitaţi să ia parte  reprezentanţi ai mediului academic şi IT&C este adresat în special studenţilor înscrişi la programele de licenţă şi de master în domeniul IT&C, dar participarea este deschisă tuturor celor interesaţi de temele aflate în dezbatere.

USV - FIESC

Vor lua cuvântul s. l. dr. ing. Ovidiu Schipor, care va face o prezentare a proiectului „CompetIT&C”, după care va comunica despre „Ingineria software postmodernă”, conf. dr. ing. Radu Vatavu, care va avea o intervenţie despre „Interacţiunea prin gesturi”, Remus Prodan şi  Ştefan Pavăl, a căror comunicare va fi consacrată „Tehnologiilor inovative de control”, şi Cristian Lazăr, reprezentantul firmei SC EasyPromoWeb SRL, care va face o expunere despre „EasyPromoWeb”.

“Obiectivul general al proiectului în care se înscrie atelierul de joi 30 aprilie este acela de a contribui la adaptarea și îmbunătățirea programelor de studii de licență și de master din domeniul IT&C, precum și la creșterea competențelor absolvenților de studii din acest domeniu, prin corelarea acestora cu specificul pieței regionale de forță de muncă”, precizează sursa citată.

Directorul de proiect (partener 4) este prof. univ. dr. Mihai Dimian, iar grupul țintă este constituit din 700 de studenți din ciclurile de licență și de master, din 30 de participanți la elaborarea politicilor și programelor de studii şi din 8 membri ai comisiilor de conducere din universități. Proiectul permite de asemenea acordarea a 100 de subvenții în valoare de 800 de lei pentru studenți, în condițiile efectuării unui stagiu de practică la firme din domeniul IT&C, se mai arată în comunicatul USV.

loading...