Alegeri pentru Colegiul Medicilor Suceava şi Colegiul Medicilor Dentişti Suceava. Acestea se vor organiza la sfârşitul acestei luni şi în prima decadă a lui decembrie

Peste 1.300 de medici din judeţul Suceava se pregătesc pentru alegerea structurilor de conducere ale Colegiului Medicilor Suceava şi Colegiului Medicilor Dentişti Suceava, care vor fi organizate la sfârşitul lunii noiembrie, respectiv în prima decadă a lunii decembrie.

Astfel, potrivit calendarului alegerilor, la Colegiul Medicilor Suceava, primul tur de scrutin este programat pentru zilele de 29, 30 noiembrie şi 1 decembrie.

Conform Regulamentului electoral pentru alegerea conducerii CMR, pentru a fi validate alegerile, la primul tur ar trebui să se prezinte două treimi din totalul membrilor acestui for profesional, iar în cazul în care nu există cvorum se organizează un al doilea tur de scrutin, prevăzut pentru perioada 6-8 decembrie, de această dată alegerile urmând să fie validate indiferent de numărul electorilor.

Medicii suceveni îi vor alege pe cei 13 membri ai Consiliului Colegiului Medicilor Suceava, reprezentanţii judeţului Suceava în Consiliul Naţional al CMR şi componenţa Comisiei de cenzori a CM Suceava.

După validarea noului consiliu al CM Suceava de către Adunarea Generală a CMR, se întruneşte noul consiliu în prima şedinţă în cadrul căreia, din rândul membrilor consiliului, este ales Biroul executiv al CM Suceava, format din preşedinte, trei vicepreşedinţi şi un secretar general şi se desemnează reprezentantul judeţului Suceava în Consiliul Naţional al CMR.

Alegerile se vor desfăşura la sediul CM Suceava, fiind desemnată deja comisia electorală din care fac parte medicul Ana Burcă- preşedinte, medicul Ruminiţa Papuc-secretar, precum şi medicii Maria Bucşineanu, Mihaela Stroescu şi Liliana Vicovan- membri.

În Colegiul Medicilor  Suceava sunt înscrişi, în prezent,  924 de medici în diferite specialităţi, cu drept de liberă practică.

Hancu S.

Potrivit Regulamentului electoral privind alegerea conducerii CMR, dreptul de vot, precum şi dreptul de a fi ales în organele de conducere le au numai medicii membri ai Colegiului Medicilor din România, iar dreptul de a alege şi de a fi ales se poate exercita numai în cadrul colegiului al cărui membru este medicul respectiv.

Declaraţiile de candidaturi se depun de către candidaţi la secretariatele consiliilor locale ale Colegiilor Medicilor, iar după expirarea termenului de depunere a candidaturilor, comisia electorală încheie un proces verbal prin care constată rămânerea definitivă a candidaturilor.

Votarea va avea loc la sediile comisiilor electorale sau în locuri aprobate în prealabil de către consiliul local al acestor foruri profesionale şi precizate în listele cu candidaturile rămase definitve, iar buletinele de vot vor fi autentificate de către comisia electorală, prin aplicarea ştampilei proprii pe faţa buletinului de vot, în momentul înmânării buletinului de vot către alegător.

Actualul preşedinte al Colegiului Medicilor Suceava, doctorul Sorin Hâncu, a declarat pentru News Bucovina că alegerea structurilor de conducere a acestui for profesional se organizează o dată la patru ani.

Hâncu a spus că va candida pentru un nou mandat de membru al Consiliului Colegiului Medicilor Suceava, iar dacă va fi ales, va candida pentru un al doilea mandat de preşedinte al acestui for profesional.

Preşedintele CM Suceava a spus că doreşte să continue proiectele începute, amintind de Zilele Medicale ale Sucevei, ajunse la patra ediţie, şi care vor fi organizate începând din 2016 sub egida Academiei Medicale din România, pentru a-i conferi o anvergură ştiinţifică mai mare, dar şi realizarea unui nou proiect ce presupune construcţia unui sediu pentru Colegiul Medicilor Suceava, Colegiul Medicilor Dentişti şi Asociaţiei Medicilor de Familie din judeţul Suceava.

El a arătat că speră ca autorităţile locale să aloce o parcelă de teren care să permită construcţia unui sediu pentru cele trei foruri ale medicilor din judeţul Suceava.

Medicul sucevean  a subliniat că, în continuare, CM Suceava este preocupat  de situaţia actuală în care se află corpul medical din România şi doreşte să se implice activ în schimbarea totală a problemelor cronice din sistemul sanitar, care s-au perpetuat de-a lungul timpului, astfel încât profesiunea de medic în România să devină similară cu cea din alte ţări europene, iar medicii să nu mai întâmpine probleme în exercitarea profesiei.

Şi medicii dentişi din judeţul Suceava se pregătesc pentru alegerea structurilor de conducere, primul tur de scrutin fiind prevăzut pentru data de 2 decembrie, în timp ce depunerea candidaturilor pentru Consiliul Colegiului Medicilor Dentişti Suceava se desfăşoară în perioada 22-23 noiembrie 2015, iar afişarea listei finale a candidaţilor va fi în data de 28 noiembrie.

Potrivit Regulamentului electoral al CMDR, pentru a fi validate alegerile în primul tur de scrutin este necesară participarea a două treimi din numărul total al membrilor acestui for profesional, iar dacă nu se îndeplineşte cvorumul, se organizează un al doilea tur de scrutin, prevăzut în data de 5 decembrie.

După validarea alegerilor membrilor Consiliului Colegiului Medicilor Dentişti Suceava de către Adunarea Generală a CMDR, în cadrul primei şedinţe a noului consiliu, care se va desfăşura în data de 9 decembrie, se alege componenţa biroului executiv şi se desemnează reprezentantul medicilor dentişti suceveni în Consiliul Naţional al CMDR.

Din comisia electorală pentru alegerile ce se vor organiza la CMD Suceava fac parte medicii dentişti Radu Urian, Dan Sauciuc şi Dumitru Tanasă.

În judeţul Suceava sunt înscrişi în CMD Suceava 416 medici dentişti.

Ioan Costea

Actualul preşedinte al Colegiului Medicilor Dentişti Suceava, medicul Ioan Costea a declarat că dacă va avea dreptul să candideze pentru un nou mandat de membru al Consiliului acestui for profesional, îşi va depune candidatura, iar în cazul în care va fi ales în consiliu, se gândeşte dacă să candideze pentru un nou mandat de preşedinte, în funcţie şi de susţinerea colegilor săi.

El a spus că în timpul mandatului său de preşedinte al CMD Suceava a avut o bună colaborare cu reprezentanţii CM Suceava, a existat o preocupare permanentă pentru pregătirea profesională a colegilor săi, dar şi o deschidere faţă de propunerile acestora.

Medicul Ioan Costea a mai spus că doreşte “să ducă mai departe” proiectele începute, să promoveze un climat de colaborare “sănătos şi colegial” în rândul membrilor acestui for profesional şi să contribuie la creşterea, în continuare, a prestigiului CMD Suceava la nivel naţional.