Cele mai solicitate calificări din judeţul Suceava: mecanic auto, vânzător, confecţioner produse textile şi ospătar

Aproape 190 de operatori economici din judeţul Suceava, care doresc să fie şcolarizaţi elevi în învăţământul profesional de trei ani, pentru anul şcolar 2015-2016, au transmis Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava 1412 solicitări de locuri de şcolarizare pentru 21 de calificări, printre cele mai solicitate calificări numărându-se cele de mecanic auto, ospătar sau confecţioner.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava, inspectorul şcolar Cezar Anuţei, a declarat pentru NewsBucovina că potrivit prevederilor Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat cu durata de 3 ani, aprobată prin OMEN nr. 3136 / 20 februarie 2014, cifra de școlarizare se stabilește, anual, pe baza nevoilor pieții muncii și a tendințelor de dezvoltare, precum și pe baza solicitărilor operatorilor economici.

Anuţei a spus că ISJ Suceava trebuie să adapteze proiectul cifrei de școlarizare pentru anul școlar 2016-2017 la solicitările operatorilor economici, prin aplicarea unei proceduri elaborată de Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice prin Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, iar operatorii economici care doresc să fie şcolarizaţi elevi în învăţământul profesional de trei ani, pentru anul şcolar 2015-2016, au avut posibilitatea să transmită solicitările de şcolarizare pe calificări şi număr de locuri până la data de 11 decembrie 2015.

mecanic auto

În şedinţa Consiliului de Administraţie al ISJ Suceava care s-a desfăşurat, luni, s-au analizat cererile operatorilor economici  și s-au stabilit unitățile de învățământ care pot asigura formarea profesională.

Astfel, din cele 1412 solicitări pentru 21 de calificări venite din partea a 189 operatori economici din județul Suceava s-au avizat în Consiliul de Administraţie al ISJ Suceava 1176 locuri, pentru 19 calificări.

“Ca urmare a unor solicitări mici pentru unele calificări, precum constructor drumuri și poduri, electrician aparate și echipamente electrice și energetice, nu s-au putut constitui clase. Cele mai solicitate calificări pentru învățământul profesional de 3 ani sunt: mecanic auto, ospătar (chelner), vânzător în unități de alimentație, confecționer produse textile”, a spus purtătorul de cuvânt al ISJ Suceava.

El a explicat că la stabilirea unităților de învățământ pentru școlarizarea  celor 1176 de locuri avizate, s-au analizat: existența autorizării de funcționare provizorie/ acreditare pentru calificarea analizată, existența resursei umane calificate pentru fiecare domeniu profesional, existența resurselor materiale necesare laboratorului tehnologic și instruirii practice săptămânale, existența parteneriatelor de colaborare cu operatorii economici.

“Unitățile școlare și operatorii economici vor fi informați cu privire la cifrele/calificările alocate, pentru a încheia contractele – cadru, în conformitate cu Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional cu durata de 3 ani, aprobată prin OMEN nr. 3136/02.2014”, a precizat Anuţei.

Purtătorul de cuvânt al ISJ Suceava a mai spus că cifrele se școlarizare pentru învățământul profesional și tehnic (liceu tehnologic zi și seral, școală profesională, stagii de practică, învățământ postliceal și de maiștri) vor fi analizate și avizate, în cursul lunii ianuarie 2016,  de către Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului  Social (CLDPS)  Suceava,  apoi vor fi aprobate de către Consiliul de Administraţie al  ISJ Suceava și vor fi înaintate Ministerului Educaţiei.(Liliana Bujdei)