Seminar adresat profesorilor diriginţi, la Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului

În perioada 12 – 14 februarie 2016, Colegiul „Alexandru cel Bun” din Gura Humorului a fost gazda seminarului introductiv Lions Quest „Cum să devin adult”.

gura humorului

Activităţile din cadrul seminarului s-au adresat unui număr de 35 profesori diriginţi de la şcoli diferite din judeţul Suceava.

Claudia Rosin, trainer acreditat Lions Quest a reuşit să ofere celor prezenţi ore de implicare maximă şi pe lângă informaţia acumulată i-a ajutat să se cunoască mai bine şi să colaboreze în vederea realizării sarcinilor de lucru.

A fost o şansă de a experimenta, de a aplica şi de a cunoaşte metode din Programul Lions Quest – Life Skills. Participanţilor li s-a oferit manualul Lions Quest structurat în 5 capitole cu aplicabilitate la clasă. Acestea au fost studiate şi prezentate, pe echipe, celorlalţi diriginţi. Este vorba despre: „Eu sunt eu – dar tu cine eşti?”, „Scăunelul cu trei picioare al încrederii de sine”,”Descoperirea sentimentelor diferite”, „Rezolvarea conflictelor fără ceartă” şi „Rezolvarea constructivă a conflictelor”. Formularele pentru utilizare la clasă pentru capitolul final din manual reprezintă un ajutor real pentru diriginţi, iar conţinutul manualului şi prezentarea acestuia s-au dovedit extrem de atractive şi utile.

Exerciţiile suplimentare şi alternative din manualul pus la dispoziţie, sugestiile de materiale didactice şi de variante de proiectare ale lecţiei, recomandările şi modelele de activităţi, reflecţiile de încheiere la finalul fiecărui capitol, fişele de lucru, propunerile de activităţi de spargere a gheţii, lucrul în echipă în permanenţă şi atmosfera caldă, incitantă şi provocatoare în acelaşi timp, au făcut ca toţi diriginţii prezenţi la seminar să se bucure de eveniment, să-l aprecieze şi să-şi dorească revenirea acestui tip de seminar în colegiu.

Activitatea cursului s-a concretizat într-un mod atipic pentru ceea ce însemna curs de formare pentru fiecare dintre noi: am fost puşi în  situaţia de a intra, pe rând, în pielea profesorului de la clasă, dar mai ales a elevului. Am fost elevi silitori, elevi-problemă, elevii de ieri şi elevii de astăzi cu problemele specifice la care profesorul diriginte trebuie să găsească soluţii viabile. Am învăţat lucruri noi, simţindu-ne bine, am depăşit barierele emoţionale inerente unui grup mixt format din profesori ce-şi desfăşoară activitatea la şcoli diferite, venind din diverse zone ale judeţului. Probabil încântarea din ochii tuturor participanţilor s-a datorat faptului că ne-am amintit cu toţii cum e să fii copil şi, mai ales, jucându-ne am descoperit că putem face un lucru atât de serios şi complex precum e educaţia. Într-adevăr, acest curs a deschis noi paliere pe care profesorii diriginţi vor păşi cu încredere spre comunicare asertivă, spre rezolvarea conflictelor sau creşterea stimei de sine a elevilor de la clase.

Finalul seminarului a fost la fel ca şi cele trei zile, relaxant şi antrenant în acelaşi timp, dar festiv prin prezenţa unor membrii marcanţi ai Lions Quest care au dorit să felicite participanţii, să primească un feed – back şi să ofere câteva informaţii despre activităţile pe care le susţin. Mulţumim organizatorilor şi celor care susţin astfel de activităţi.

 

Profesor Cîmpan Brînduşa Luminiţa

Profesor Dragomirescu Raluca

Colegiul Alexandru cel Bun

Gura Humorului, Suceava