26 de ani de la transformarea Institutului în Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava

Comunitatea academică suceveană a sărbătorit, luni, 7 martie 2016, cei 26 de ani de la transformarea Institutului în Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava.

Cu acest prilej, în Auditoriumul USV „Joseph Schmidt” a avut loc o festivitate la care au fost invitate să participe cadre universitare din Suceava, dar și din țară.

USV

În cuvântul său de deschidere, prorectorul USV Ştefan Purici, a declarat că la data de 7 martie 1990 Guvernul României a consacrat transformarea Institutului sucevean în Universitatea „Ștefan cel Mare”, care la vremea respectivă funcționa cu trei facultăți ce aveau aproximativ o mie de studenți.

Stefan Purici

„De mai bine de o jumătate de veac, în partea de sud a Bucovinei, există o instituție de învățământ superior care formează specialiști competenți pentru societate și economie”, a spus prof. dr. Ştefan Purici, care a menționat că instituția suceveană a urmărit continuu să dezvolte un învățământ modern, competitiv și de calitate.

La randul său, rectorul USV, prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, a prezentat în cadrul festivității cele mai importante realizări ale universității în 2015, dar și care sunt prioritățile pentru acest an.

„Acești 26 de ani sunt doar jumătate din existența universității noastre. Am trecut în cel de-al 53-lea an de existență. În toți acești ani, universitatea s-a transformat într-un adevărat pol de educație, inovare și cercetare, dar și într-unul din cei mai importanți promotori ai activităților artistice, culturale și sportive”, a declarat prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, care a adăugat și faptul că USV este principalul motiv pentru care companii importante au venit la Suceava și au dezvoltat locuri de muncă.

Valentin Popa

Rectorul USV a amintit că principalele obiective pentru următorii ani vizează motivarea, susținerea și atragarea resursei umane, urmărind atât creșterea actului didactic și de cercetare, cât și valorizarea diplomelor obținute la finalul studiilor.

„Având în vedere stabilizarea financiară a universității și demonstrarea importanței regionale a instituției noastre, urmărim pe termen mediu și scurt îmbunătățirea condițiilor în care studenții noștri studiază, în special prin creșterea numărului de locuri de cazare, prin creșterea substanțială a numărului de burse sociale, dar și a burselor speciale pentru activități culturale, artistice și sportive”, a spus prof. univ. dr. ing. Valentin Popa.

El a mai arătat că un alt obiectiv al noului său mandat în fruntea USV, care a început chiar de luni, constă în dezvoltarea relațiilor cu universitățile din Republica Moldova și Ucraina, dar și atragerea studenților români din aceste țări.

Printre invitații la festivitatea organizată de Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava s-au aflat și prof. univ. dr. Mircea Dumitru, membru al Academiei Române și rector al Universității București, dar și prof. univ. dr. Mircea Martin, critic literar și membru al Academiei Române.

Mircea Martin Mircea Dumitru

Rectorul Universității București a ținut să felicite comunitatea academică suceveană aflată la ceas aniversar, în discursul său amintind că se află la USV după aproximativ zece ani.

Mircea Dumitru

„Suntem alături de colectivul de elită al USV, care include personalități de înaltă ținută științifică, etică și profesională, cu rezultate deosebite în domeniile lor de competență și cu largă recunoaștere națională și internațională. Apreciem contribuția USV la consolidarea învățământului românesc prin dezvoltarea unei culturi a calității și a performanței, în creativitate și inovație. Vă dorim ca și anii care urmează să răsplătească pasiunea și dăruirea colectivului didactic ce vă înconjoară, pentru ca eforturile comunității academice din universitatea pe care o conduceți să contribuie la revitalizarea învățământului și a științei românești”, a transmis rectorul Universității București, prof. univ. dr. Mircea Dumitru.

De asemenea, în cadrul festivității prorectorul USV Mihai Dimian a evidențiat activitatea de cercetare de la Suceava și a prezentat evoluția celui mai mare proiect de cercetare – dezvoltare din istoria universității, în valoare totală de 31.460.699 lei.

Mihai Dimian

El a amintit că obiectivul general pe care proiectul „Centru integrat de cercetare, dezvoltare și inovare pentru Materiale Avansate, Nanotehnologii și Sisteme Distribuite de fabricație și control” (MANSiD) l-a îndeplinit a fost creșterea capacității de cercetare-dezvoltare și inovare multi-disciplinară și inter-disciplinară prin dezvoltarea infrastructurii specifice și atragerea de tineri cercetători și specialiști de înaltă calificare, atât pentru Universitate cât și pentru firmele care au departamente de cercetare și dezvoltare în zona de Nord-Est a României.

Totodată, în cadrul festivității, prof. univ. dr. Elena Brânduşa Steiciuc, directorul Şcolii doctorale a Universităţii din Suceava, a înmânat diplome celor care au obținut anul trecut titulatura de „doctor” și a premiat „Doctoranzii anului” – Daniela Mihaela Sandu și Cătălin Ciurechi. (Mihaela Tcaciuc)

 

 

 

 

 

loading...