Contractele încheiate de furnizori cu CAS Suceava pentru anul 2015 se prelungesc până în luna iunie 2016 inclusiv prin acte adiţionale

Casa de Asigurări de Sănătate Suceava va încheia cu furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, aflaţi în relaţii contractuale cu instituţia, acte adiţionale la contract cu valabilitate în perioada aprilie-iunie 2016.

Salagean CAS (1)

Potrivit unui comunicat de presă al CAS Suceava, în conformitate cu legislaţia în  vigoare se prelungeşte, până la data de 30 iunie 2016, termenul de aplicare a prevederilor HG nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 şi a Normelor metodologice de aplicare în 2015 a acestui Contract cadru, aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr. 388/186/2015.

“Prin urmare, CAS Suceava va încheia cu furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, cu care suntem în contract, acte adiţionale cu valabilitate aprilie-iunie 2016. Condiţiile acordării asistenţei medicale în baza actelor adiţionale sunt cele prevăzute în actele normative în vigoare, respectiv HG nr. 400/2014, cu modificarile şi completările ulterioare si Ordinul MS/CNAS nr. 388/186/2015, cu modificarile şi completările ulterioare”, se precizează în comunicatul CAS Suceava.

Purtătorul de cuvânt al CAS Suceava, economist Anda Sălăgean, a declarat, joi, pentru NewsBucovina că instituţia are încheiate 856 de contracte cu furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitibe medicale, din care 284 de contracte pentru medicina de familie, 104 contracte pentru  medicii specialişti, 27 de contracte pentru serviciile medicale paraclinice(analize medicale, RMN, CT), 14 contracte pentru servicii de recuperare, 49 de contracte pentru medicina dentară, 5 contracte pentru îngrijiri medicale la domiciliu, 14 contracte pentru asistenţa medicală spitalicească, 144 de contracte pentru farmacii, 66 de contracte pentru dispozitive medicale.

Sălăgean a spus că instituţia mai are încheiate contracte cu furnizorii şi pentru programele naţionale de sănătate, respectiv 4 contracte pentru programele naţionale derulate de spitale, 4 contracte pentru programul de diabet zaharat pentru determinarea hemoglobinei glicozilate, 138 de contracte cu farmaciile pentru derularea programelor naţionale de sănătate şi 3 contracte pentru programul de dializă.

(Liliana Bujdei)