Cererile privind acordarea ajutorului financiar pentru achiziţionarea unui calculator prin programul EURO 200 se pot depune până în data de 21 aprilie 2016

Elevii şi studenţii învăţământului de stat sau particular acreditat din judeţul Suceava pot depune, până în data de 21 aprilie 2016, cererile pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării unui calculator în cadrul programului „EURO 200”.

copil calculator

Potrivit notei nr. 31262 din 31 martie 2016 a Direcţiei Generale Învăţământ Preuniversitar din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, programul „EURO 200” pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare se va derula şi în anul 2016, iar beneficiarii acestui program sunt elevii/studenţii învăţământului de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 150 lei pe membru de familie.

În documentul citat se precizează că acest ajutor financiar se acordă o singură dată în cadrul unei familii, iar pentru obţinerea ajutorului aferent achiziţionării unui calculator în baza legislaţiei, beneficiarii întocmesc o cerere pe care o depun la unitatea/instituţia de învăţământ la care este înscris elevul sau studentul.

“La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepţia: alocaţiei de stat, alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii şi burselor sociale, precum şi a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi şi obligaţii.Stabilirea numărului de beneficiari se realizează în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie, în limita sumelor alocate cu această destinație în bugetul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, conform legislației în vigoare”, se precizează în documentul citat.

Depunerea cererilor privind acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării unui calculator prin programul “EURO 200” se va face până în data de 21 aprilie 2016.

Reamintim că, în anul 2015, un număr de 1167 de elevi suceveni şi trei studenţi ai Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava s-au aflat pe lista beneficiarilor ajutorului financiar acordat prin programul „EURO 200”.

(Liliana Bujdei)

loading...