Peste 200 de locuri alocate pentru români din Ucraina și Republica Moldova la Universitatea „Ștefan cel Mare” pentru licență, masterat și doctorat

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Ştiințifice a publicat Metodologia privind școlarizarea românilor de pretutindeni, cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Balcani și Diaspora, în învăţământul superior de stat și particular din România, la programe de studii acreditate, începând cu anul universitar 2016-2017, precum şi oferta locurilor alocate pentru românii de pretutindeni în cele 48 de universităţi din ţară.

usv

Conform anexelor acestei metodologii, Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava i-au fost repartizate 99 de locuri pentru studiile universitare de licenţă, ce sunt alocate românilor din Republica Moldova, care sunt absolvenţi de liceu cu Bacalaureat în ţara de domiciliu.

Tot pentru studiile universitare de licenţă au fost repartizate USV alte 33 de locuri subvenţionate de stat pentru românii din Ucraina, absolvenţi de Bacalaureat în ţara de domiciliu şi în alte state echivalate de Ministerul Educaţiei din ţara de domiciliu.

De asemenea, potrivit anexelor metodologiei, instituţiei de învăţământ superior din Suceava i-au mai fost repartizate 23 de locuri pentru studiile universitare de licenţă absolvenţilor de Bacalaureat în România alocate românilor din Republica Moldova.

La studiile universitare de masterat au fost repartizate USV 36 de locuri pentru români din Ucraina, din care 9 cu bursă şi 27 fără bursă, precum şi 28 de locuri pentru românii din Republica Moldova, din care 8 cu bursă şi 20 fără bursă.

La studiile universitare de doctorat au fost repartizate Universităţii sucevene patru locuri pentru românii din Republica Moldova, din care un loc este fără taxă.

De menţionat este că Universitatea “Ştefan cel Mare”Suceava se află pe lista celor 21 de instituţii de învăţământ superior din România care organizează anul pregătitor pentru învăţarea limbii române.

Metodologia privind şcolarizarea românilor de pretutindeni, cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Balcani și Diaspora, în învăţământul superior de stat și particular din România prevede că admiterea în învăţământul superior se realizează computerizat, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

Conform acestei metodologii, în instituțiile de învățământ superior din România pot accede  românii de pretutindeni care au documente ce atestă domiciliul stabil în străinătate, fac dovada originii etnice române , au pregătirea necesară, dovedită prin acte de studii eliberate de instituții de învățământ recunoscute în țara de proveniență, au depus dosarul potrivit calendarului pentru admitere în instituțiile de învățământ superior din România, iar pentru specializările din domeniile de studii universitare de licență: educație fizică și sport, artistic, limbi moderne aplicate, arhitectură și urbanism, înmatricularea este condiționată de susținerea unor probe de aptitudini, la instituțiile de învățământ superior de profil.

Metodologia mai prevede că pentru domeniul de licență teologie înmatricularea este condiționată de prezentarea recomandării în scris a ierarhilor sau a acordului conducătorilor locali de culte. În cazul nepromovării probelor de aptitudini candidații pierd locul obținut.

(Liliana Bujdei)