Echipaj al Colegiului Naţional “Mihai Eminescu” premiat la Concursul “Democraţie şi Toleranţă”, desfăşurat la Târgovişte

Un echipaj al Colegiului Naţional Mihai EminescuSuceava, format din două eleve din clasa a VIII-a şi una din clasa a IV-a,  a obţinut premiul III şi premiul special oferit de Institutul Român pentru Drepturile Omului la etapa naţională a Concursului Democraţie şi toleranţă, desfăşurată la Târgovişte în perioada 25-28 iulie.

ISJ Suceava a informat, vineri, că la etapa naţională a Concursului Democraţie şi Toleranţă”  judeţul Suceava a fost reprezentat de un echipaj format din elevele Mălina Claudia Miron şi Elena Georgiana Niculică din clasa a VIII-a şi eleva Elena Petraşuc din clasa a IV-a, toate de la Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” Suceava, fiind îndrumate de profesorii Anamaria Lepcaliuc şi Camelia Mihaela Patraş.

Echipajul sucevean a obţinut premiul III şi premiul special oferit de Institutul Român pentru Drepturile Omului.

Potrivit ISJ Suceava, Concursul Naţional “Democraţie şi toleranţă” reprezintă o formă complexă de educaţie civică care se adresează elevilor din ciclul primar şi gimnazial. Obiectivele generale ale concursului vizează asumarea rolului şi statutului de cetăţean în cadrul unei societăţi democratice, formarea şi dezvoltarea spiritului civic critic şi constructiv.

colegiul national mihai eminescu suceava

În mod explicit concursul urmăreşte:

-cunoaşterea conceptelor: democraţie, toleranţă, drepturile omului, drepturile copilului şi a relaţiilor dintre acestea;

-cunoaşterea reglementărilor naţionale şi internaţionale referitoare la aceste concepte;

-exersarea de către elevi a atitudinilor şi comportamentelor democratice, tolerante, a spiritului civic;

-formarea şi dezvoltarea deprinderilor de participare la viaţa comunităţii educaţionale şi locale din care elevii fac parte;

-formarea motivaţiei în vederea promovării şi apărării drepturilor omului şi ale copilului.

Proba teoretică constă într-o lucrare scrisă care să satisfacă următoarele cerinţe:

-să fie explicit legată de problematica drepturilor copilului;

-să valorifice competenţele dobândite prin studiul disciplinei Cultură civică;

Proba practic-aplicativă constă în elaborarea unui proiect pentru soluţionarea uneia dintre problemele şcolii sau comunităţii locale căreia îi aparţin elevii.

Proba artistică constă în realizarea unei lucrări plastice (desen, grafică, pictură, colaj, sculptură etc.) care să ilustreze modul de soluţionare a problemei prezentate în cadrul proiectului de la nivelul probei practic-aplicative.

Evaluarea (notarea) celor trei probe se realizează separat, prin punctaj (10-100  puncte) iar punctajul final este reprezentat de media aritmetică a punctajelor obţinute de echipaj la cele trei probe.

La faza naţională a Concursului “Democraţie şi toleranţă”au participat echipaje de elevi din 34 de județe. (Liliana Bujdei)