Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava solicită urgentarea procesului de clasificare a universităților

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) solicită, în baza art. 194, alin. 4, din Legea Educației Naționale (LEN) nr. 1 din 2011, evaluarea programelor de studii și a instituțiilor de învățământ superior în vederea ierarhizării programelor de studii și a clasificării universităților, precum și publicarea rezultatelor acestora, pentru informarea beneficiarilor de educație și pentru asigurarea transparenței instituționale.

Potrivit unui comunicat al USV, prima clasificare a universităților din România, stabilită prin Ordinul ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5262/2011 și-a încetat valabilitatea în luna septembrie 2015, în conformitate cu prevederile art. 5 al Hotărârii de Guvern nr. 789/2011.

”Lipsa unei clasificări a universităților reprezintă nu doar o încălcare a prevederilor articolului 194 din LEN, ci și blocarea accesului universităților la fondurile europene de dezvoltare a infrastructurii de cercetare prin programul POC 2014-2020, destinat exclusiv universităților clasificate în categoriile universități de educație și cercetare științifică sau universități de educație și creație artistică și universități de cercetare avansată și educație”, arată sursa citată.

În comunicat se precizează că legea prevede în mod explicit categoriile în care pot fi clasificate universitățile:  universități centrate pe educație, universități de educație și cercetare științifică sau universități de educație și creație artistică și universități de cercetare avansată și educație.

”Drept urmare, alte tentative de clasificare a universităților românești pot reprezenta un exercițiu util, însă ele sunt în afara cadrului legal actual”, arată sursa citată., menționând că deși au existat numeroase discuții în spațiul public referitoare la o nouă clasificare, acestea nu s-au materializat în niciun fel, iar clasificarea operată în anul 2011 nu mai este valabilă în acest moment.

universitatea suceava usv

”Este important ca noul proces de clasificare să se desfășoare în deplină transparență și să se evite erorile precedente, când scorurile obținute de universități nu au fost făcute publice, procesul de validare a datelor fiind unul superficial, iar metodologia de evaluare și clasificare fiind publicată odată cu anunțarea rezultatelor.

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCS) a primit, în ultimul an, informații actualizate privind performanțele universităților românești conform indicatorilor de calitate stabiliți. În această perioadă, Consiliul Național al Finanțării din Învățământul Superior (CNFIS) a verificat informațiile raportate de universități. Tot acest volum impresionant de date colectate și verificate, împreună cu indicatorii de calitate specificați în Metodologia de finanțare a învățământului superior aprobată prin OMENCS 3530/2016, sau indicatorii (actualizați) prevăzuți în metodologia de clasificare precedentă pot fi utilizate pentru realizarea cu celeritate a unei noi clasificări. Subliniem faptul că indicatorii de performanță folosiți pentru finanțarea universităților în anul 2016 reprezintă rezultatul a doi ani de analiză și consultare publică în care au fost implicați în mod activ atât reprezentanți ai MENCS și CNFIS, cât și reprezentanți ai studenților, sindicatelor și conducerilor universităților.

Având în vedere cele expuse mai sus, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava solicită în mod oficial, în baza art. 194 din LEN, evaluarea universităților în vederea clasificării. Conform art. 216 din LEN intră în atribuția MENCS să gestioneze procesul de evaluare periodică, clasificare a universităților și ierarhizare a programelor de studii ale acestora.

Astăzi, nu mai putem vorbi despre clasificarea universităților ca despre un aspect de voință politică, ci ca despre o obligație legală al cărei termen de execuție a fost depășit, deși partea cea mai dificilă a acestui proces – colectarea și validarea datelor – a fost, într-o bună măsură, deja realizată”, se subliniază în comunicatul USV.