Bugetul pentru servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale a fost suplimentat cu 38,7 milioane de lei de CNAS în urma rectificării bugetare

Preşedintele director general al CAS Suceava, economist Cristi Victor Bleorţu, a declarat, vineri, că bugetul alocat, iniţial, pentru anul 2016, pentru servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, a fost suplimentat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, ca urmare a rectificării bugetare, cu suma de 38,7 milioane lei.

Cristi Bleortu (4)

Bleorţu a spus, că în prezent, bugetul depăşeşte suma de 438 milioane lei, iar suplimentarea bugetului vizează toate tipurile de asistentă medicală, medicamente şi dispozitive medicale şi va acoperi necesarul de servicii medicale până la sfârşitul acestui an, sumele suplimentare fiind deja repartizate furnizorilor de servicii medicale conform criteriilor prevazute de legislaţie.

El a precizat că  prin suplimentarea bugetară au fost alocaţi 40.000 lei pentru servicii de urgenţă prespitalicească şi transport sanitar, pentru perioada septembrie-decembrie 2016.

CAS Suceava a încheiat contract cu o firmă privată pentru activitatea de transport medical neasistat

Preşedintele director general al CAS Suceava a mai spus că instituţia a încheiat contract cu un furnizor privat din municipiul Suceava pentru activitatea de transport medical neasistat.

Astfel, contractul prevede transportul medicului dus-întors în vederea constatării unui deces în zilele de vineri, sâmbătă, duminică şi în zilele de sărbători legale pentru eliberarea certificatului constatator al decesului în condiţiile prevăzute de lege.

 Totodată, activitatea de transport medical neasistat include şi transportul echipajului de consultaţii de urgenţă la domiciliu şi, după caz, transportul pacientului care nu se află în stare critică şi nu necesită monitorizare şi îngrijiri medicale speciale pe durata transportului la unitatea sanitară, dacă se impune asistenţă medicală de specialitate ce nu poate fi acordată la domiciliu.

 Actvitatea de transport medical neasistat mai include  transportul  bolnavilor cu fracturi ale membrelor inferioare imobilizate în aparate gipsate, ale centurii pelviene, coloanei vertebrale, bolnavii cu deficit motor neurologic major şi stări post accidente vasculare cerebrale, bolnavii cu amputaţii recente ale membrelor inferioare, bolnavii cu stări caşectice, bolnavii cu deficit motor sever al membrelor inferioare, arteriopatie cronică obliterantă stadiul III şi IV, insuficienţă cardiacă clasa NYHA III şi IV, status post revascularizare miocardică prin by-pass aorto-coronarian şi revascularizare periferică prin by-pass aortofemural, pacienţi cu tumori cerebrale operate, hidrocefalii interne operate, pacienţi oxigenodependenţi, malformaţii vasculare cerebrale – anevrisme, malformaţii arterio venoase – rupte neoperate, malformaţii arterio venoase – operate, hemoragii subarahnoidiene de natură neprecizată, şi care necesită transport la externare, nefiind transportabili cu mijloace de transport convenţionale, pot fi transportaţi inclusiv în alt judeţ.

Firma respectivă va mai efectua transportul de la şi la domiciliu al bolnavilor cu talasemie majoră în vederea efectuării transfuziei, transportul asiguraţilor nedeplasabili cu tetrapareze sau insuficienţă motorie a trenului inferior, la spital pentru internare pe baza biletului de internare în unităţile sanitare de recuperare, transportul dus-întors la cabinetul de specialitate din specialităţile clinice şi de la cabinet la domiciliu, pentru asiguraţii imobilizaţi la pat, pentru consultaţie în vederea evaluării, monitorizării şi prescrierii tratamentului în cazul afecţiunilor cronice pentru care medicaţia poate fi prescrisă numai de medicul de specialitate din ambulatoriu de specialitate, dar şi transportul dus-întors, la laboratorul de investigaţii paraclinice şi de la laborator la domiciliu, pentru asiguraţii imobilizaţi la pat, pentru efectuare de investigaţii medicale paraclinice în ambulatoriu recomandate de medicii de familie sau medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate clinic aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.

“Casa de Asigurări de Sănătate decontează serviciile furnizate dacă acestea au fost efectuate pe baza apelurilor primite prin sistemul 112, dispecerizate de dispeceratul medical public sau cel integrat şi au avizul dispeceratului medical public sau cel integrat.

Conform prevederilor legale furnizorul privat de transport medical neasistat a încheiat un Protocol de colaborare cu Serviciul de Ambulanţă Judeţean Suceava”, a explicat preşedintele director general al CAS Suceava. (Liliana Bujdei)