Un număr de 4370 de elevi suceveni vor beneficia de ajutoare sociale în cadrul Programului “Bani de liceu”

Ministerul Educaţiei a publicat lista finală a solicitanţilor eligibili pentru Programul naţional “Bani de liceu” în şcolar 2016-2017, iar în judeţul Suceava toţi cei 4370 de elevi care au depus cereri pentru ajutoare sociale vor fi beneficiari ai acestui program.

Conform MENCŞ, după centralizarea listelor finale transmise de inspectoratele școlare județene/ inspectoratul școlar al municipiului București a rezultat un număr total de 44.701 solicitanți eligibili la nivel naţional, cu un venit brut lunar pe membru de familie mai mic sau egal cu 150 lei.

“În anul școlar 2016-2017, în funcție de bugetul alocat de Ministerul Educației Naţionale și Cercetării Științifice pentru programul naţional de protecţie socială ”Bani de liceu”, s-a stabilit că numărul beneficiarilor este de 44.701, egal cu numărul solicitanților eligibili”, se arată în nota de aprobare a listei privind numărul beneficiarilor acestui program.

De precizat este că în judeţul Suceava s-au înregistrat 4370 de solicitări pentru ajutoare sociale în cadrul programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu” pentru anul şcolar 2016-2017.

Potrivit calendarului de desfăşurare a programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu”, depunerea cererilor pentru acest program s-a derulat în perioada 15 septembrie-1 octombrie, apoi anchetele sociale şi evaluarea eligibilităţii cererilor depuse de către comisii s-au desfăşurat în perioada 1 octombrie-23 octombrie, iar centralizarea cererilor prin portalul dedicat acestui program a avut loc în perioada 1 octombrie-27 octombrie.

Plata sprijinului financiar către beneficiari se va face la casieriile unităţilor de învăţământ.

bani-de-liceu

Beneficiarii acestui program sunt elevii care se află în întreţinerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie , realizat în ultimele trei luni anterioare depunerii dosarului, este de maximum 150 de lei, precum şi elevii care beneficiază de o măsură de protecţie ori se află sub tutelă sau curatelă în cazul respectării aceleiaşi condiţii de venit precizate mai sus.

La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate în ultimele trei luni, anterioare depunerii cererii, cu excepţia alocaţiei de stat, alocaţiei suplimentare pentru familiile cu mulţi copii, burselor de studii şi burselor sociale, precum şi a altor ajutoare cu caracter social acordate elevilor.

Reamintim că în anul şcolar 2015-2016 un număr de 5886 din judeţul Suceava au beneficiat de ajutoare sociale în cadrul programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu”, iar în anul şcolar 2014-2015, în lista beneficiarilor sprijinului financiar acordat în cadrul acestui program au fost 7351 de elevi din judeţul Suceava. (Liliana Bujdei)