Mitropolitul Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi, IPS Vlasie, mesaj de Crăciunul pe stil vechi pentru credincioșii din Italia, Spania, Anglia sau de peste ocean: Dumnezeu să vă păzească de toate ispitele și necazurile acestui veac și de prigoana necredincioșilor care se conturează la orizont

Mitropolitul Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România, IPS Vlasie Mogârzan, își exprimă îngrijorarea în Pastorala la Nașterea Domnului că Europa, care a fost creștină, se leapădă de originile ei creștinești.

Ierarhul Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi solicită credincioșilor din Europa și din America să-și păstreze credința și transmite că se roagă ca aceștia să scape „de prigoana necredincioșilor care se conturează la orizont”.

IPS Vlasie Mogârzan, Arhiepiscop și Mitropolit al Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi cu sediul la mănăstirea Slatioara din județul Suceava arată în Pastorala la Nașterea Domnului că „vedem o Europă care a fost creștină și care s-a lepădat de originile ei creștinești, iar toate popoarele caută astăzi doar partea economică și financiară, bunăstarea viții pământești, negândind nici o clipă că toate acestea sunt trecătoare și muritoare”.

Vă prezentăm integral Pastorala la Nașterea Domnului a IPS Vlasie, Arhiepiscop și Mitropolit al Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România:

Iubitului nostru cler, cinului monahal și tuturor iubitorilor de Hristos creștini

 

Iubiți credincioși,

 

A sosit acest Praznic al Nașterii Domnului Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Praznic de mare bucurie adusă deopotrivă pentru toată lumea. Se cuvine deci, să strigăm și noi împreună cu Sf. Ierarh Grigorie Teologul:

Hristos se naște slăviți-L,

Hristos din ceruri întâmpinați-L,

Hristos pe pământ, bucurați-vă,

Cântați Domnului tot pământul

aducându-ne aminte și de proorocia marelui Isaia care grăiește: Iată Fecioara va lua în pântece și va naște Fiu și va chema numele Lui Emanuel ce se tâlcuiește – Cu noi este Dumnezeu.

               Pentru Nașterea Domnului n-au proorocit numai proorocii Vechiului Testament, ci și niște preotese ale zeilor din vechime, numite Sibile, iar la Perși, Valaam vrăjitorul. Despre Sibile vorbește frumos, Sf. Mare Muceniță Ecaterina, în fața împăratului roman Dioclețian și a celor 60 de înțelepți, pe care i-a biruit adeverind Nașterea Domnului.  Iar lui Valaam vrăjitorul, fiind trimis de împăratul Valaac să blesteme poporul lui Dumnezeu ce se întorcea din Egipt, i-a stat în față Sf. Arhanghel Mihail cu sabia de foc, poruncindu-i să binecuvânteze poporul și nu să-l blesteme și atunci Dumnezeu l-a înțelepțit să proorocească și el despre Nașterea Mântuitorului, spunând următoarele cuvinte: O stea din Iacov va răsări și va zdrobii pe toți domnii Moabului.

Această proorocie spusă împăraților Persiei, după predanie, a ajuns și la cei trei magi, care au descoperit steaua ce mergea în sens invers, adică de la miazăzi la miazănoapte și nu de la răsărit la apus, după mersul firesc al astrelor cerești. Acestea sunt evocate de Sf. Ap. și Evanghelist Matei în cap. II, vers. 1-5

Iar dacă s-a născut Iisus în Betleemul Iudeei, în zilele lui Irod Împăratul, iată Magii de la Răsărit au venit în Ierusalim întrebând: Unde este împăratul Iudeii care S-a născut, căci am văzut steaua Lui de la Răsărit și am venit să ne închinăm Lui. Și auzind Irod Împăratul s-a tulburat și tot Ierusalimul împreună cu el. Și adunând pe toți arhiereii și cărturarii poporului, căuta să afle de la ei unde este să se nască Hristos. Iar ei au zis: în Betleemul Iudeei, căci așa este scris de către Proorocul ce zice – Și tu Betleeme, pământul lui Iuda, nu ești nicidecum mai mic între căpeteniile lui Iuda, pentru că din tine va ieși Conducătorul care va paște pe poporul meu Israel.

Este de înțeles că Irod se temea că-și va pierde împărăția, dar de ce se temea și tot Ierusalimul împreună cu el? Înseamnă că și căpeteniile bisericești din acele timpuri, și-ar fi dorit un conducător lumesc, care să-i dezrobească de sub jugul imperiului roman, și nu pe Mesia Cel mult așteptat, Fiul lui Dumnezeu. Cei care au dorit un Împărat ceresc și Izbăvitorul de sub jugul păcatului, morții și al diavolului, crezând în Fiul lui Dumnezeu, s-au făcut fiii lui Dumnezeu după Har, așa cum mărturisește și Sf. Ap. Pavel.

               Mântuitorul S-a născut pentru înnoirea neamului omenesc, cel care căzuse prin înșelăciunea diavolului întru stricăciune, prin călcarea poruncii pe care Dumnezeu a pus-o și a hotărât-o lui Adam, strămoșul nostru, de demult în grădina Raiului. A venit însă Mântuitorul pe pământ cu mare smerenie, ca să înșele pe diavolul cel mândru, cel care a provocat căderea în păcat din Eden. S-a născut în iesle, negăsind loc nici într-o casă, a fost înfășat cu scutece curate de către Sfânta Fecioară Maria, ca să ne arate nouă adevărata cale spre mântuire, care este smerenia. S-au înspăimântat atunci Heruvimii și Serafimii vazându-L pe Mântuitorul culcat în ieslea dobitoacelor, ca să ne izbăvească pe noi de viața cea dobitocească.

 

    Iubiți fii duhovnicești,

 

Zilele de sărbătoare sunt zile de odihnă sufletească și trupească. Am ajuns acum, după mai mult de 2000 de ani de la întruparea Mântuitorului – Mesia, să vedem că încă mai sunt oameni care n-au crezut în El și așteaptă în continuare venirea Lui. După cum vedem însă că merg lucrurile în lumea de astăzi, va veni în locul Lui, Înșelătorul Satana. Vedem o Europă care a fost creștină și care s-a lepădat de originile ei creștinești, iar toate popoarele caută astăzi doar partea economică și financiară, bunăstarea viții pământești, negândind nici o clipă că toate acestea sunt trecătoare și muritoare.

               Mă adresez credincioșilor noștri din Italia, Spania, Anglia și din toată Europa, dar și celor de peste ocean, să nu-și piardă credința și tradițiile noastre sfinte, să aibă dragoste între ei și să se ajute în toate împrejurările și încercările acestui sfârșit de veac care se apropie cu pași repezi.

               Dumnezeu care este îndelung răbdător și mult milostiv, să vă păzească de toate ispitele și necazurile acestui veac și de prigoana necredincioșilor care se conturează la orizont. Rog pe bunul Dumnezeu, Cel care este doritor de tot binele, să vă ocrotească, să vă dăruiască sănătate și putere de a izbândi prin furtuna vieții, iar eu să primesc putere, să pot revărsa stropi de rouă peste sufletele arse de amarul înstrăinării. Din flacăra credinței noastre să pot aprinde candelele sufletelor și să se simtă toți una cu Biserica Mamă și cu sufletul neamului românesc, aici și pretutindeni, întru Slava lui Dumnezeu, în vecii vecilor, Amin.

 

Sărbători fericite și La Mulți Ani!

Cu Arhierești binecuvântări,

ARHIEPISCOP ȘI MITROPOLIT

†  VLASIE