Proiect între CJ Suceava și Voievodatul Subcarpatia din Polonia pentru perfecționarea personalului din învățământul special prin programul Erasmus+ al UE

Consiliul Județean Suceava implementează, în următoarele luni, proiectul de mobilitate „Perfecționarea personalului din învățământul special din județul Suceava în instituții similare din Voievodatul Podkarpackie”, finanțat din Programul Erasmus+ al Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret şi sport, a anunțat, miercuri, președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur.

El a menționat că valoarea contractului este de 53.700 euro.

În acest proiect Consiliul Județean Suceava va avea rol de beneficiar şi va conduce un consorțiu național de mobilitate al unităților de învățământ special din județul Suceava aflate în subordinea sa, respectiv Centrul Școlar de Educație Incluzivă Suceava, Grădinița Specială Fălticeni,  Liceul Tehnologic Special Bivolărie, Şcoala Gimnazială Specială „Sf. Stelian” Rădăuţi, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Sf. Andrei” Gura Humorului și Şcoala Profesională Specială Câmpulung Moldovenesc.

Proiectul se va desfășura în parteneriat cu două organizaţii gazdă din Polonia, respectiv Şcoala Zespol Szkol Nr 3 z Oddzialami Integracyjnymi din oraşul Rzeszow şi Centrul şcolar Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszynskiego w Mrowli din localitatea Mrowla.

Obiectivele proiectului au ca prioritate dezvoltarea profesională a cadrelor didactice şi a personalului din domeniul învăţământului special ce îşi desfăşoară activitatea în unitățile de învățământ special din judeţul Suceava, urmărind  îmbunătăţirea nivelului de competenţe şi aptitudini cheie pentru 30 de persoane (personal didactic şi didactic  auxiliar din domeniul învățământului special) din unitățile de învățământ special din judeţul Suceava, prin efectuarea unei perioade de 7 zile de observare directă la locul de muncă în şcoli partenere din Polonia şi confirmarea acestor competențe prin acordarea unor Certificate de mobilitate Europass, îmbunătăţirea actului educaţional adresat copiilor și tinerilor din  unitățile de învățământ special din judeţul Suceava și sporirea capacității învăţământului special, astfel încât acesta să fie în măsură să ofere activităţi, programe şi strategii care răspund mai bine nevoilor copiilor cu CES în materie de învăţare şi dezvoltare personală şi care să faciliteze integrarea acestora pe piaţa muncii, dar și  creşterea motivaţiei cadrelor didactice şi personalului din domeniul învăţământului special în vederea îmbunătăţirii activităţii profesionale şi rămânerii în sistem.

Proiectul va avea ca rezultat dezvoltarea resurselor umane performante pentru unitățile de învățământ special din județul Suceava, care se va transpune ulterior în creșterea nivelului educațional, precum și consolidarea legăturilor durabile între județul Suceava și voievodatul Podkarpackie (Subcarpatia), care pot conduce la realizarea altor proiecte de cooperare în domeniu. (N.B.)