Noile reglementări pentru întocmirea dosarului de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap, în discuția specialiștilor suceveni. Prima observație: formularistica e complexă

Reprezentanţi ai Colegiului Medicilor Suceava, ai Colegiului Psihologilor, ai CAS Suceava, ai Asociaţiei Medicilor de Familie Suceava, ai DGASPC Suceava, dar şi medici specialişti, au participat, marţi, la DSP Suceava, la o primă şedinţă informală în care au fost prezentate noile reglementări legislative privind documentele medicale necesare întocmirii dosarului în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap.

 

Directorul adjunct al DSP Suceava, medicul Cătălina Zorescu, a declarat după această întâlnire că au fost sintetizate toate observaţiile şi propunerile venite din partea participanţilor urmând ca acestea să fie transmise Ministerului Sănătăţii, aşteptându-se, totodată, precizări privind modalităţile practice de aplicare a noilor reglementări în acest domeniu.

Zorescu a spus că printre observaţiile exprimate de medicii specialişti se numără şi cea privind „formularistica destul de complexă” prevăzută în noua legislaţie, astfel încât medic specialist ar trebui să aloce un timp mai mare pentru completarea formularelor ce se eliberează solicitanţilor.

Ea a mai spus că urmează ca, ulterior, să fie stabilită lista unităţilor abilitate să elibereze certificate medicale tip A5, însă până atunci aceste certificate pentru copiii cu dizabilităţi ai căror părinţi de adresează Comisiei pentru protecţia copilului în vederea încadrării într-un grad de handicap şi orientare şcolară sunt eliberate de unităţile medico-sanitare aflate deja pe lista publicată de DSP Suceava în anul 2016.

Reamintim că, în cursul zilei de vineri, Direcţia de Sănătate Publică Suceava a transmis medicilor de familie din judeţ adrese de informare despre modificările legislative privind încadrarea copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, precum şi despre cele privind orientarea şcolară şi profesională a copiilor cu cerințe educaționale speciale, la care s-a ataşat şi modelul noilor fişe sintetice pe care aceştia le vor elibera solicitanţilor în vederea întocmirii dosarelor.

Directorul adjunct al DSP Suceava, medicul Cătălina Zorescu, a declarat, vineri, că au fost publicate în Monitorul Oficial noile reglementări legislative privind încadrarea copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, una dintre prevederi referindu-se la faptul că toate documentele medicale necesare întocmirii dosarelor pentru aceşti copii sunt gratuite.

De precizat este că Ordinul privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale prevede că evaluarea medicală presupune “examinarea clinică și efectuarea unor investigații de laborator și paraclinice, în vederea stabilirii unui diagnostic complet – starea de sănătate sau de boală și, după caz, complicațiile bolii – care va conduce, alături de rezultatele evaluării psihologice atunci când este cazul, la determinarea tipului de deficiență/afectare funcțională”, iar evaluarea medicală se realizează de către medicul de familie și de către medicii de specialitate.

Astfel, potrivit acestui ordin, fişa medicală sintetică de eliberează gratuit de către medicul de familie în urma bilanţului anual de sănătate, respectiv de către medicul curant, şi are valabilitate de un an, iar certificatul medical tip A5 este eliberat doar de unităţile abilitate de DSP Suceava, eliberarea acestui document medical fiind gratuită pentru copiii cu dizabilităţi.

(Liliana Bujdei)