Bursă de peste 1000 euro pentru elevi de liceu, acordată de Shopping City Suceava

S-a încheiat campania ”Dăruiește pentru Bursa Prieteniei! Ajută un copil să își continue studiile!” – campanie umanitară derulată de Shopping City Suceava.

Potrivit unui comunicat al Shopping City Suceava, complexul comercial în colaborare cu Salvați Copiii Filiala Suceava a organizat campania umanitară ”Dăruiește pentru Bursa Prieteniei! Ajută un copil să își continue studiile!”, cu scopul de a aduna fonduri pentru copiii de liceu din mediul rural, care se află în risc de abandon școlar din cauza situației socio – familiale.

”Shopping City Suceava s-a alăturat în luna decembrie, proiectului ”Bursa prieteniei”, proiect ce are drept scop, susţinerea financiară a copiilor de liceu care se află în risc de abandon şcolar datorită situației sociale familiale.  Susţinerea acestor elevi să continue procesul educațional, se face ținând cont atât de dorința acestora și a familiei, cât și de rezutatele școlare anterioare.

Shopping City Suceava, ca susţinător privat al acestui proiect, donează o bursă anuală în valoare totală de 4.800 lei, cu scopul de a susține copiii din cadrul proiectului să continue studiile în anul 2017. Bursa se acordă în vouchere de cumpărături ce vor putea fi folosite lunar, atât în magazinele din incinta galeriei, cât şi în hypermarket. Lunar, elevul selectat va beneficia de vouchere de cumpărături în valoare de 400 lei, pentru a-și achiziționa alimente, haine sau rechizite, din magazinele centrului comercial Shopping City Suceava. Pe durata campaniei în incinta Shopping City Suceava, s-a amplasat şi o urnă pentru strângere de fonduri, unde clienţii centrului comercial, încurajaţi de voluntarii organizaţiei, au putut să facă donaţii directe, adunând suma de 1.135 lei. Fondurile adunate pe bază de donație vor fi utilizate tot pentru acordarea de burse de studiu pentru anul 2017, altor elevi incluși în program.

Astfel, donaţia totală pentru proiectul ”Bursa Prieteniei” pentru anul 2017, în cadrul campaniei organizate de Shopping City Suceava, ajunge la aproximativ 6000 lei.

Eleviii din cadrul proiectului au încontinuare nevoie de ajutorul nostru, iar organizatia Salvaţi Copiii face un apel pe această cale, atât către persoanele fizice cât şi juridice, pentru a deveni susţinători privaţi ai proiectului, finanţând cheltuielile unui elev pe parcursul unui an şcolar.

Selecția copiilor se face pe baza unor criterii socio-educaționale ce vor fi notate în urma analizei documentelor puse la dispoziția comisiei de evaluare și a vizitei la domiciliul copilului. Comisia de evaluare este formată din inițiatorul şi coordonatorul proiectului, judecătorul Maricel Nechita și un asistent social, psiholog și voluntar din cadrul organizației, cărora li se alătură, la dorința acestora, susținătorii privați ai proiectului. Condițiile acordării bursei sunt evaluate periodic, în conformitate cu situația socială și cu obligațiile asumate de către Salvati Copiii Filiala Suceava comisia putând decide modificarea, în plus sau în minus a bursei sau, în cazuri extreme, anularea acesteia.

Pentru selecţie se ţine cont de: domiciliu în mediu rural, media de la capacitate peste 8,50, să fie înscris în clasa a IX-a la un liceu din municipiul Suceava şi situaţia socio-economica a familiei”, se arată în comunicatul Shopping City Suceava.

Proiectul ”Bursa Prieteniei” reprezintă o inițiativă privată a judecătorului Maricel Nechita, ce dorește ca, în parteneriat cu Salvați Copiii filiala Suceava, să ofere copiilor șansa de a continua studiile. Acesta a inițiat proiectul ”BURSA PRIETENIEI” în anul 2013, pentru anul şcolar 2013-2014 susținând în primul an 2 copii, care anul acesta sunt in calasa a XII -a.

În prezent, datorită suportului primit din partea unor persoane private, proiectul susține 6 copii: 2 în clasa a IX-a, 1 în clasa a X-a, 1 în clasa a XI-a și 2 in clasa a XII-a. Cuantumul bursei este stabilit de către comisie, în funcție de nevoile copilului.