Atenționare din partea furnizorului de electricitate: A doua cauză a producerii incendiilor- aparate şi instalaţii electrice defecte


Intră acum și în grupul de

Utilizare aparatelor de încălzire electrică necesită o atenţie deosebită pentru a preveni accidente cu urmări dintre cele mai tragice, a avertizat, joi, furnizorul de electricitate Delgaz Grid.

Sursa citată arată că cea mai mare parte a spaţiilor de locuit dimensionarea instalaţiei electrice în faza de proiectare nu a avut în vedere utilizarea mijloacelor electrice de încălzire sau de preparare a apei calde cum ar ficentrale termice electrice, boilere, reşouri, radiatoare, calorifere.

Delgaz Grid recomandă consumatorilor ca, înainte de utilizarea unor astfel de aparate, să apeleze la personal autorizat pentru verificarea instalaţiei, astfel încât folosirea surselor de încălzire electrice să poată fi făcută în condiţii de siguranţă.

„Folosirea unei instalaţii subdimensionate pentru alimentarea unor aparate de încălzit prezintă risc major de producere a unor incendii, cu impact direct asupra vieţii sau bunurilor oamenilor.Realizarea de improvizaţii la lucrările de reparaţii, modificări sau extinderi ale instalaţiilor de utilizare a energiei electrice, subdimensionarea unor circuite, utilizarea unor prelungitoare şi siguranţe necorespunzătoare, a unor surse electrice de încălzire neomologate sunt alţi factori ce pot favoriza incendiile”, menționează sursa citată.

 

Instalaţiile de utilizare a energiei electrice se pot degrada în timp – contacte slăbite, comutatoare, prize, tablouri uzate, iar de aceea, pentru evitarea unor evenimente nedorite, Delgaz Grid recomandă proprietarilor să realizeze lucrările de verificare şi reparare a instalaţiilor electrice doar cu personal autorizat.

Totodată, este absolut necesar ca toate componentele ce prezintă defecţiuni să fie înlocuite imediat şi să nu fie folosite improvizaţii.

 

Din datele statistice ale ultimilor ani, a doua cauză principală a producerii incendiilor este cea de natură electrică. Aproximativ 20% din incendiile produse în ultimii doi ani au avut drept factor declanşator instalaţii/echipamente electrice defecte.

 

Pentru a se evita evenimentele de acest tip, multe dintre ele tragice, Delgaz Grid recomandă:

 

  • nu folosim instalaţii electrice improvizate;
  • nu intervenim asupra contorului;
  • orice modificare a instalaţiei de utilizare din gospodărie poate fi făcută doar cu avizul distribuitorului de energie şi doar de personal autorizat;
  • verificarea instalaţiei de utilizare se realizează doar cu personal autorizat;
  • utilizăm doar siguranţe calibrate la tabloul electric din locuinţă;
  • instalăm şi utilizăm aparatura electrocasnică respectând indicaţiile producătorului din prospectul produsului;
  • verificăm periodic cordoanele de legătură ale aparatelor electrice şi le înlocuim atunci când sunt uzate;
  • nu utilizăm receptoare electrice neomologate;
  • amplasăm şi utilizăm aparatele electrice departe de apă.

 


Intră acum și în grupul de