CAS Suceava a imputat peste 1,3 milioane de lei furnizorilor de servicii medicale şi de medicamente pentru diferite abateri constatate în urma controalelor efectuate în 2016

Peste 300 de măsuri au fost dispuse de CAS Suceava furnizorilor de servicii medicale şi de medicamente pentru nerespectarea clauzelor contractuale în urma celor 255 de acţiuni de control efectuate în anul 2016, fiind imputată o sumă totală de 1,34 de milioane de lei.

Preşedintele director general al CAS Suceava, Victor Cristi Bleorţu, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă că în anul 2016 au fost efectuate 255 de acţiuni de control la furnizorii aflaţi în relaţii contractuale cu institutţia, din care 218 controale tematice şi 37 controale operative, iar în urma acestor verificări la furnizorii de servicii medicale/medicamente s-au dispus 333 de măsuri pentru nerespectarea clauzelor contractuale, fiind imputată suma de 1.340.028 de lei.

Bleorţu a spus că în cursul anului trecut s-au efectuat 101 acţiuni de control în segmentul medicinei primare în urma cărora 14 medici de familie au fost sanctionaţi cu diminuare cu 5 la sută a valorii per capita pentru nerespectarea programului de lucru prevazut prin contractul cu CAS Suceava, în valoare de 4.353 lei, iar în cazul a 54 de medici de familie a fost dispusă recuperarea contravalorii reţetelor prescrise fără respectarea protocoalelor de prescriere a medicamentelor, în valoare de 62.500 lei, alţi  11 medici au fost sancţionaţi cu “avertisment” pentru necompletarea corectă şi la zi a formularelor utilizate în sistemul de asigurări de sănătate, în timp ce pentru 13 medici de familie s-a dispus recuperea a 4845 de lei, reprezentând servicii neefectuate şi  6 medici au fost sancţionaţi cu diminuarea cu10 la sută a valorii lunare “per capita”, în valoare de 4.407 lei;

El a mai spus că 29 medici de familie au fost sancţionaţi cu diminuarea cu 10 la sută a  valorii lunare “per capita” pentru emiterea reţetelor medicale prescrise off-line, în valoare de 39.763 lei.

“Conform reglementărilor legale, medici au obligaţia să utilizeze prescripţia medicală electronică on-line şi în situaţii justificate prescripţia medicală electronică off-line. În cazul prescrierii off-line, medicii au obligaţia să introducă în sistemul informatic toate prescripţiile off-line în 30 de zile de la data prescrierii”, a explicat Bleorţu.

Preşedintele director general al CAS Suceava a menţionat că în cazul a 16 medici de familie s-a aplicat măsura de recuperare a contravalorii reţetelor off-line,  în suma de 7.802 lei.

Totodată, CAS Suceava a mai dispus recuperarea contravalorii serviciilor medicale de îngrijiri la domiciliu recomandate de medicii de familie, fără respectarea prevederilor legale, în sumă de 39.983,99 lei;

Bleorţu a precizat că în cursul anului trecut a fost reziliat contractul de furnizare de servicii medicale unui medic de familie.

Preşedintele director general al CAS Suceava a arătat că alte 36 de controale au fost efectuate la cabinetele medicilor specialişti din ambulatoriile de specialitate în urma cărora patru medici au fost sancţionaţi cu diminuarea cu 5 la sută a valorii minim garantate a punctului, în valoare de 3.508 lei, pentru nerespectarea programului de lucru declarat la CAS, pentru alţi 10 medici specialişti s-a dispus recuperarea contravalorii reţetelor medicale prescrise off-line în valoare de 14.255 lei, 8 medici au fost sanctionati cu diminuare cu 10% a valorii minim garantate a punctului pentru emiterea de prescriptii medicale off-line, în valoare de 14.316,40 lei.

Alţi patru medici au fost sanctionaţi cu “avertisment” pentru necompletarea corectă şi la zi a formularelor utilizate în sistemul de asigurări de sănătate, pentru nouă medici specialişti s-a dispus măsura recuperării sumelor încasate nejustificat, în valoare de 191.566 lei, şapte medici au fost sancţionaţi cu diminuarea cu 10 la sută a valorii minim garantate a punctului pentru servicii neefectuate, în valoare de 22.410 lei, iar în cazul unui medic specialist s-a dispus măsura de reziliere a contractului încheiat cu CAS Suceava.

Bleorţu a precizat că în cursul anului 2016 au fost efectuate 16 controale la laboratoare de analize, radiologie şi imagistică medicală în urma cărora un furnizor a fost sancţionat cu avertisment pentru nerespectarea clauzelor contractuale, un alt furnizor a fost sancţionat cu diminuarea cu 5 la sută a valorii de contract pentru lipsa medicului de la programul de lucru declarat la CAS, în valoare de 213 lei, iar în cazul altui furnizor s-a dispus măsura de reziliere a contractului încheiat cu CAS Suceava.

Totodată, alte 16 acţiuni de control au vizat medicii dentişti din ambulatoriul de specialitate stomatologie, iar în urma acestor verificări trei medici specialişti dentişti au fost sancţionaţi cu diminuarea cu 5 la sută a valorii de contract aferente lunii în care s-a efectuat constatarea, pentru nerespectarea programului de lucru, în valoare de 220 lei, pentru 5 medici dentişti s-a dispus recuperarea serviciilor medicale eronat raportate, în valoare de 4.096 lei, iar pentru 2 dintre aceştia s-a mai dispus şi  diminuarea cu 10 la sută a valorii de contract aferente lunii în care s-a efectuat constatarea, pentru servicii medicale eronat raportate, în valoare de 905 lei.

În ceea ce priveşte asistenţa medicală spitalicească, CAS Suceava a efectuat 12 acţiuni de control în 2016, iar în urma acestora au fost dispuse patru măsuri de recuperare a a sumei de 7283 de lei, reprezentând contravaloarea prescripţiilor medicale emise off-line şi neridicate în sistem în termenul legal, o măsură de restituire a contravalorii serviciilor medicale eronat raportate în valoare de 1.458 lei, o măsură de diminuare cu 1 la sută a valorii lunare de contract pentru nerespectarea clauzelor contractuale, în suma de 21.484,72 lei, cinci măsuri de recuperare a contravalorii dispozitivelor medicale emise eronat de medici, în valoare de 311.690,58 lei, precum şi două măsuri de restituire a contravalorii dispozitivelor medicale utilizate fără respectarea prevederilor legale, în  suma totală de 53.340,04 lei.

Preşedintele director general al CAS Suceava a spus că în cursul anului trecut au fost efectuate două controale tematice, iar în cazul unui furnizor s-a dispus măsura de restituire de servicii medicale neefectuate în suma de 2.115 lei şi diminuarea cu 10 la sută din suma cuvenită pentru luna în care s-au raportat servicii medicale neefectuate, în valoare de 1.056 lei.

El a mai spus că doi furnizori de servicii recuperare-reabilitare au fost sancţionaţi în anul 2016 cu măsura de restituire a unor sume nejustificate, în valoare de 5.182 lei, iar pentru un alt furnizor s-a dispus diminuarea cu 10 la sută a valorii de contract pentru emiterea de prescripţii medicale off-line şi neridicate în sistem în termenul legal, în valoare de 6.035 lei.

Controalele efectuate de CAS Suceava au vizat şi furnizorii de medicamente aflaţi în relaţii contractuale cu instituţia, fiind constatate mai multe abateri, iar în cazul a 13 farmacii au fost dispuse sancţiuni.

Astfel,  cinci farmacii au fost sanctionate cu diminuarea de 5 la sută a sumei cuvenite în luna în care s-a înregistrat abaterea, în valoare de 1.720 lei, pentru nerespectarea programului de lucru declarat la CAS Suceava, alte  trei farmacii au primit ,,avertisment” pentru nedeţinere documente justificative privind intrările si ieşirile de medicamente, trei farmacii sancţionate cu recuperarea  contravalorii reţetelor medicale emise fără verificarea datelor conţinute în formular, în valoare de 433 lei, iar două farmacii au fost sanctionate cu ,,avertisment” pentru lipsa acordului în scris al asiguratului pentru diferenţa de preţ.

(Liliana Bujdei)