117 contestaţii depuse de candidaţii suceveni nemulţumiţi de rezultatele obţinute la proba scrisă a Concursului de Titularizare

Un număr de 117 contestaţii au fost depuse de candidaţii suceveni nemulţumiţi de rezultatele obţinute la proba scrisă a Concursului de Titularizare din acest an, cele mai multe contestaţii, 17, fiind la disciplina limba şi literatura română şi la limba şi literatura română, elemente de pedagogie şcolara şi elemente de didactică generală aplicate disciplinelor din învăţământul primar unde au fost 20 de contestaţii.

Potrivit ISJ Suceava, din totalul celor 117 contestaţii înregistrate în judeţul Suceava, 20 de contestaţii au fost la disciplina limba şi literatura română, elemente de pedagogie şcolara şi elemente de didactică generală aplicate disciplinelor din învăţământul primar şi 17 la limba şi literatura română, alte 16 au fost la limba şi literatura română, pedagogia preşcolară şi metodica desfăşurării activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, 15 la educaţie fizică şi sport, 12 la limba şi literatura engleză, 5 la matematică, 4 la geografie, câte 3 la disciplinele economie şi educaţie antreprenorială, biologie şi alimentaţie publică, iar câte 2 contestaţii s-au înregistrat la disciplinele istorie, economie, administrativ, poşta, informatică şi tehnologia informaţiei, fizică, educaţie muzicală, limba franceză, psihopedagogie specială, în timp ce câte o contestaţie s-a înregistrat la disciplinele transporturi, arte vizuale, mecanică, religie ortodoxă şi cultură civică.

Reamintim că procentul notelor între 7 şi 10, înainte de soluţionarea contestaţiilor, a fost de 40,8 la sută în judeţul Suceava în urma desfăşurării probei scrise a Concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, doar un candidat sucevean fiind notat cu 10.

Conform datelor publicate de MEN, din cei 628 de candidaţi înscrişi la acest concurs, 52 s-au retras din examen la proba scrisă, o lucrare a fost anulată la Centrele de examen din motive legate de nerespectare a metodologiei, iar lucrările unui număr de 575 de candidaţi au fost transmise Centrelor de evaluare.

Astfel, în urma evaluării lucrărilor, înainte de soluţionarea contestaţiilor, în judeţul Suceava 142 de candidaţi au obţinut note între 1 şi 4,99, alţi 204 candidaţi au obţinut note între 5 şi 6,99, iar 227 de candidaţi au luat note între 7 şi 9,99, un singur candidat fiind notat cu 10.

Rezultatele finale vor fi afişate la sediul ISJ Suceava şi pe site-ul dedicat în data de 25 iulie 2017.

Repartizarea candidaţilor pentru angajare pe perioadă nedeterminată se realizează în şedinţe publice organizate de inspectoratele şcolare în data de 26 iulie.

De menţionat este că pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului, în timp ce pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului.

(Liliana Bujdei)

loading...