Liderul USR Suceava, Teodora Munteanu, se plânge Primăriei : Cele două terase de pe platoul Cetății de Scaun a Sucevei fac viața locuitorilor din zonă un calvar

Liderul USR Suceava, Teodora Munteanu, a depus, luni, la Primăria Suceava, o petiție în care reclamă faptul că cele două terase care funcționează pe platoul Cetății de Scaun a Sucevei ar face viața locutorilor din zonă un calvar.

 

Vă prezentăm integral petiția semnată de Teodora Munteanu

 

Către :  Primăria Municipiului Suceava

 

Domnule Primar,

Subsemnata Teodora Munteanu, domiciliată in Suceava, strada Parcului nr. 17 B vă aduc la cunoştinţă faptul ca cele două terase de pe strada Parcului lânga Cetatea de Scaun a Sucevei şi anume terasa VIP Cetate şi restaurantul Admiral „La cetate” fac viaţa un calvar cetăţenilor din zonă.

De ani de zile ,pentru noi, cetăţenii din zonă ,din primăvară şi până toamna târziu perioada sfarşitului de săptămână sau a diverselor sărbători este un coşmar. Nivelul zgomotului de la cele două terase care pun muzică diferită şi în competiţie ,care se aude mai tare , este insuportabil. Muzica o dau la intensitate maximă mai ales noaptea după ora 23 si o ţin asa până la 2-3 spre dimineaţă. Deasemeni în sezonul nunţilor ,cănd se fură mireasa vin zeci de mirese cu maşini claxonând noaptea iar muzica de la terase se dă la maximum.

Am sunat în multe nopţi la Poliţie deoarece ştim cu toţii că Poliţia trebuie să asigure liniştea şi ordinea publică şi are şi următoarele atribuţii:

*sesizează autorităţilor şi instituţiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;

*verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor administraţiei publice locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor legale de protecţie a mediului;

*constată contravenţii şi aplică sancţiuni;

               În ultimă instanţă, Poliţia poate cere inclusiv retragerea autorizaţiei de funcţionare a surselor generatoare de zgomot.

               Ultima dată am sunat la Poliţie în seara de 29 iulie 2017 la ora 11.28 ,a venit un echipaj ,au dat muzica mai încet iar după ce a plecat Poliţia au dat iar la maximum . Am sunat din nou la ora 12.07 dar mi-au spus că nu au ce face.

Această sesizare o voi trimite şi la Garda Națională de Mediu care are următoarele atribuţii:

*verifică sesizările cu privire la încălcarea legislației in vigoare în domeniul protecției mediului;

*controlează activitățile cu impact asupra mediului înconjurător;

*controlează modul în care sunt respectate prevederile actelor de reglementare privind protecția mediului;

*propune organului emitent suspendarea și/sau anularea actelor de reglementare emise cu nerespectarea prevederilor legale;

*aplică sancțiuni contravenționale prevazute de legislația in domeniul protecției mediului;

*constată faptele ce constituie contravenții și aplică sancțiunile contravenționale în domeniul protecției mediului, sesizează organele de cercetare penală și colaborează cu acestea la constatarea faptelor care, potrivit legislației de mediu, constituie infracțiuni.

               Este bine de știut ca,  poluarea fonică poate constitui o contravenție, sancționabilă inclusiv în baza Ordonanței de Guvern 2/2001. De asemeni, neîndeplinirea condițiilor de mediu poate atrage și retragerea autorizației de funcționare a unității in culpă.

               De mulţi ani durează această situaţie ,am încercat omeneşte să rezolv problema trimiţându-le un email administratorilor de la terase ,dar nu s-a rezolvat nimic.

               În consecinţă voi face toate demersurile legale pentru a se rezolva această problemă și voi strânge semnături și de la alți cetățeni din zonă.

               Vă semnalez faptul că fiecare oraș trebuie să aibă ,conform legii o hartă de zgomot.

Dreptul la un mediu sănătos este socotit, în societatea modernă, un drept fundamental al omului  și este tratat și reglementat ca atare.

România, prin Constituția sa, in art. 35, recunoaște dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos și echilibrat ecologic, asigurând, totodată, cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept. Același articol, in alineatul final, arată îndatorirea persoanelor fizice și juridice de a proteja și a ameliora mediul înconjurător.

               Funcţionarea teraselor mai sus menţionate, ne impiedică să ne bucurăm de dreptul de proprietate şi dreptul la odihnă( tulburare în posesie ). De la locaţiile respective răsună cu putere în timpul nopţii zgomote, strigăte si larmă, muzică de la difuzoare, intrumente de percuţie si vibraţii la un nivel imposibil de suportat. Suntem hărţuiţi, iar viaţa noastră familială şi privată este sever perturbată.

Menționez că am ridicat această problemă și în Ședința Consiliului Local din data de 27.07.2017.

Vă informăm că o copie a aceastei Petiţii sau o Petiție similară va fi transmisă şi

următoarelor Instituţii, cu rugămintea generală de a sprijini acest demers :

 

 Garda Naţionala de Mediu

 Instituţia Prefectului Județului Suceava

 Primăria Municipiului Suceava

 Direcția de Sănătate Publică a Municipiului Suceava

 Camera Deputaţilor (Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei si pentru

petiţii)

 Mass-media

 Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Suceava

 Ministerul Administraţiei si Internelor

 

 

Teodora Munteanu

31.07.2017

loading...