Direcția pentru Protecția Copilului Suceava consideră că prevenirea efectelor negative ale migraţiei sezoniere trebuie să fie o prioritate pentru perioada următoare


Intră acum și în grupul de

Problematicile copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate au constituit tema centrală a acţiunilor organizate de DGASPC Suceava în perioada 1-17 august 2017, prin intermediul echipelor mobile, în parteneriat cu alte instituţii publice, autorităţi locale şi asociaţii umanitare, în condiţiile în care în judeţul Suceava figurează peste 9000 de copii aflaţi în această situaţie.

Potrivit unui comunicat de presă al DGASPC Suceava, acţiunile de promovare a problematicilor copiilor rămaşi singuri acasă, întrucât unul sau ambii părinţi au plecat în străinătate, s-au organizat în Gura Humorului, Siret, Fălticeni,  Marginea, Bălăceana şi Baia.

Sursa citată precizează că amploarea acestui fenomenului, dar şi consecinţele negative au condus la concluzia că responsabilitatea nu este numai a familiei, ci reprezintă o problemă a întregii societăţi.

 

În comunicatul de presă se arată că în urma întâlnirilor organizate în localităţi din mediul rural şi urban s-a constatat că autorităţile locale au sesizat acelaşi tip de probleme.

“În general, specialiștii din cadrul  instituţiilor publice rezolvă sau încearcă să rezolve problemele cu care se confruntă comunitatea și orice familie sau persoană aflată în situație de risc, din nefericire,  partea  de prevenire încă nu este suficient abordată.  Am obsevat că este nevoie de mult mai multă implicare  din partea comunităților  locale, a instituţiilor publice, a ONG-urilor pentru a putea face ca partea de prevenţie să devină o prioritate”, menţionează DGASPC Suceava.

Totodată, sursa citată a subliniat necesitatea dezvoltării la nivel local a unor servicii cu  specialişti care să se ocupe de prevenirea efectele negative ale migraţiei sezoniere.

“Sunt necesare întâlniri în grupuri de lucru, foarte bine organizate şi specializate pe această tematică, grupuri care să intervină în şcoli, grădiniţe, licee. Sunt necesare întâlniri cu părinţii, cu bunicii, cei ce rămân acasă cu copiii. Şi aceştia au nevoie de consiliere şi informare”, a precizat DGASPC Suceava.

În comunicat se arată că la nivel local trebuie inițiate campanii periodice de informare referitoare la efectele migraţiei, dar şi întâlniri de lucru peridoce a asistenţilor sociali/referenţilor pe aceasta temă.

Județul Suceava beneficiază de serviciile celor trei echipe mobile din cadrul DGASPC Suceava însă nevoie de servicii specializate este mult mai mare având în vedere faptul că, la finalul lunii iulie 2017, un număr de 9097 copii cu părinți plecați la muncă în străinătate, apăreau în statisticile noastre.

 

De menţionat este că printre acţiunile iniţiate de DGASPC Suceava se numără evenimentul ”Împreună, pentru Diaspora”,  care a avut loc la Fălticeni, pe 4 august, în organizarea Echipei Mobile Fălticeni împreună cu Primăria oraşului Fălticeni și Școala Gimnazială ” Mihail            Sadoveanu” din localitate, evenimentul intitulat ”Migrația pentru muncă și copiii minori rămași acasă”, organizat, în data de 7 august, de specialiștii Echipei mobile Gura Humorului, la care au participat părinți din Diaspora, bunici și copii, o altă acţiune intitulată” Copii cu părinți, copii singuri acasă!   s-a desfăşurat pe 8 august, la Baia, în organizarea Echipei mobile Făticeni, în parteneriat cu Primăria Baia, fiind marcată  ” Luna Diasporei „.

Totodată, în data de 9 august, echipa mobilă din Gura Humorului împreună cu Direcţia de Asistenţă Socială a Primăriei Bălăceana au organizat la Şcoala gimnazială Bălăceana o întâlnire cu reprezenţanţi ai diasporei, precum şi cu alţi actori de la nivel local în cadrul căreia s-a discutat despre problemele copiilor rămaşi în grija rudelor, precum şi despre necesitatea găsirii unor soluţii la nivel local care să prevină efectele negative ale migraţiei, iar pe 10 august,  echipa mobilă Siret, în parteneriat cu Primăria Siret,  a organizat o întâlnire la Casa de cultură din Siret, la care au participat preotul Dorin Puiuleţ, reprezentantul Poliţiei oraşului Siret, Sorin Lăzărescu, directorul executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială, asistenţi şi referenţi sociali, dar şi copii cu părinţi plecaţi la muncă peste hotare.

(Liliana Bujdei)


Intră acum și în grupul de