Igienizarea spaţiilor şcolare ale unităţilor de învăţământ realizată în 96 la sută dintre şcoli, însă probleme se înregistrează la cinci şcoli afectate de igrasie

Igienizarea spaţiului şcolar interior şi exterior a fost realizată în 96 la sută dintre şcolile sucevene, în prezent, fiind desfăşurate lucrări de reabilitare sau reparaţii, în timp ce alte cinci şcoli sunt afectate de igrasie.

Inspectorul şcolar general al judeţului Suceava, Gheorghe Lazăr, a prezentat, vineri, în cadrul şedinţei Colegiului Prefectural, stadiul realizării acţiunilor de igienizare, asigurarea funcţionalităţii spaţiilor, aprovizionarea cu combustibil, reparaţii, construcţii, consolidări, extinderi, în conformitate cu datele transmise de unităţile de învăţământ.

El a spus că  şcolile au luat măsuri pentru pregătirea spaţiilor şcolare pentru noul an şcolar, igienizarea spaţiului şcolar interior şi exterior realizându-se în 96 la sută dintre școli, fiind în curs şi lucrări de reabilitări/reparații, iar în majoritatea școlilor, în 92 la sută dintre şcoli, s-au efectuat sau sunt în curs lucrări de reparații curente la acoperişuri, garduri, grupuri sanitare, spații auxiliare, internate.

Lazăr a mai spus că la Berchişeşti există proiect pentru o gradiniţă nouă, care a fost aprobat de Primărie, iar la Voitinel s-a construit o sală de sport.

Inspectorul şcolar general al judeţului a precizat că învăţământului sucevean i-au fost aprobate prin Programul PNDL alocaţii de la bugetul de stat 2015-2019 în valoare de 136,688,380.02 lei, iar prin PNDL II 2017-2020 suma de 191.477.779,058 lei.

“În condiţiile în care Primăriile şi Consiliile Locale gestionează bugetul şcolilor şi administrează toate resursele materiale, fiecare manager școlar/echipă managerială a căutat să eficientizeze relaţia de comunicare şi colaborare cu administraţia locală şi să găsească soluţii pentru problemele specifice”, a spus Lazăr.

El a subliniat că probleme deosebite au fost semnalate la cele trei şcoli din Ulma, Nisipitu şi Lupcina, care sunt afectate grav de igrasie-ciupercă, iar la Şcoala Lupcina  clădirea a fost afectată de incendiul din 7 mai 2017, adăugând că pentru şcolile din Ulma şi Nisipitu este aprobată suma de  1.407.199 lei,  prin Programul PNDL II, pentru reabilitare şi modernizare.

El a menţionat că terenul de sport al Şcolii gimnaziale Salcea este nepracticabil, iar clădirea unităţii suferă de infiltrări de apă şi igrasie, în timp ce Şcoala gimnazială nr.1 Gura Humorului este afectată la exterior de igrasie.

Referindu-se la asigurarea combustibilului pentru încălzirea spaţiilor de învăţământ, Lazăr a arătat că necesarul de combustibil (solid, lichid, gazos) pentru încălzirea şcolilor în perioada de iarnă este asigurat de către administraţia locală, iar până la acest moment a fost asigurat necesarul de lemn ori combustibil lichid pentru încălzire în 95 la sută dintre şcoli.

“Nu sunt semnalate situaţii în care şcolile să nu poată asigura combustibilul necesar încălzirii pentru perioada de iarnă”, a mai spus Lazăr.