Consultări la Consiliul Județean Suceava privind Legea turismului aflată în dezbatere publică. Flutur: Suntem județ turistic și trebuie să vedem impactul măsurilor preconizate

La Consiliul Județean Suceava urmează să se desfășoare, joi, începând cu ora 11, consultări publice inițiate de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, privind Legea turismului aflată în dezbatere publică.

Flutur a spus că a inițiat aceste consultări în condițiile în care județul Suceava este județ turistic, iar toate modificările legislative în domeniu pot avea efecte asupra activității agenților economici din județ.

El a declarat că sunt prevăzute foarte multe modificări și că este necesar să fie analizat impactul acestora asupra activității turistice din județ.

La consultări au fost invitate asociațiile de turism, operatori din turism, dar și alte persoane interesate de aceste modificări legislative urmând să fie făcute observații privind textul legii propuse de Guvern.

Ministerul Turismului a lansat în 24 august, pentru 20 de zile, în dezbatere publică proiectul Legii turismului.

Potrivit proiectul de lege aduce noutăți privind organizarea, coordonarea, finanţarea, autorizarea şi controlul activităţilor din domeniul turismului, promovarea şi dezvoltarea turismului, domeniu de importanţă strategică şi ramură prioritară a economiei naţionale a României, precum şi managementul resurselor turistice şi umane în conformitate cu principiile echităţii, competitivităţii, accesibilităţii, sustenabilităţii şi dezvoltării durabile.

Totodată, se va implementa un sistem informatic unic care să permită evaluarea veniturilor reale din turism, ca indicator esenţial ȋn economia turismului, operaţionalizarea unui sistem informatic de evidenţă a circulaţiei turistice poate asigura, prin înregistrarea tuturor datelor privind activitatea turistică şi turiştii, o evidenţă certă a încasărilor din acest sector economic, fapt care poate să justifice măsuri imediate pentru fiscalizarea activităţilor din această zonă

 

Ministerul Turismului arată că vor fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii:

 metodologia de atestare a staţiunilor turistice de interes local şi

naţional;

 metodologia de avizare a documentaţiilor de amenajare a

teritoriului şi urbanism privind staţiunile turistice de interes local

şi naţional, precum şi documentaţiile tehnice privind construcţiile

din domeniul turismului;

 instituirea reţelei naţionale de trasee cicloturistice, pedestre şi

culturale precum şi clasificarea, regimul juridic, competenţele

autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale în domeniu,

sursele de finanţare privind constituirea sau administrarea

traseelor;

 metodologia de autorizare, exploatare, utilizare şi controlul

activităţilor pe plajele situate pe litoralul Marii Negre și pe plajele

apelor interioare, naturale sau amenajate precum și criteriile

minime privind exploatarea și utilizarea plajelor în scop turistic;

 metodologia privind clasificarea structurilor de primire turistică si

de acordare a licenţelor pentru agenţiile de turism;

 metodologia privind amenajarea, omologarea, întreţinerea,

exploatarea pârtiilor pentru practicarea sporturilor de iarnă pentru

agrement precum şi normele de siguranţă pentru schiori;

 metodologia de avizare şi autorizare a activităţilor de agrement

turistic, nautic, montan şi altele asemenea ;

 standardul grafic, metodologia de realizare, proiectare şi amplasare

a sistemelor de indicatoare turistice;

 metodologia de autorizare şi atestare a personalului de specialitate

din turism;

 metodologia privind selecţionarea, şcolarizarea, atestarea şi

utilizarea ghizilor de turism, precum şi atribuţiile acestora;

 metodologia privind amenajarea şi omologarea traseelor turistice;

 metodologia privind limitele şi condiţiile de exploatare în scop

turistic a resurselor turistice naturale;

 metodologia de autorizare a furnizorilor de programe de pregatire

permanenta si de avizare a curiculei si programelor de invatamant

specializat la toate nivelele, precum si a programelor de formare

profesională pentru profesii/ocupaţii specifice domeniului

turismului, pentru care există cerinţe speciale la organizarea

pregătirii profesionale;

 metodologia de acreditare a centrelor naţionale sau locale de

informare şi promovare turistică;

 metodologia de colectare, stocare şi interpretare a datelor

statistice curente de la toate entităţile juridice cu activităţi în

domeniul turismului;

 metodologia cu privire la accesul, evidenţa şi protecţia turiştilor în

structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare;

 metodologia cu privire la accesul, consultarea şi utilizarea SIEATR;

 metodologia privind persoanele fizice şi juridice care furnizează

servicii şi produse de călătorie, organizaţiile nonguvernamentale

precum şi instituţiile şi autorităţile publice care au acces la SIEATR;

 metodologia privind entităţile publice, persoanele fizice şi juridice

care furnizează servicii şi produse turistice, precum şi organizaţiile

nonguvernamentale care au obligaţia prevăzută la art.37;

 procedura de înființare, funcționare, acreditare și reacreditare a

organizațiilor de management al destinației;