15 locuri bugetate pentru noua specializare „Poliţie locală” din cadrul USV


Intră acum și în grupul de

La Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava urmează să funcționeze, din această toamnă, în cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative, un nou program de studii universitare de licenţă.

Potrivit unui comunicat de presă al USV, este vorba despre programul de studii de licență „Poliție locală”, pentru care înscrierile se fac în a doua sesiune de admitere din acest an, respectiv în perioada 6 – 14 septembrie 2017.

„În această sesiune, oferta educațională a USV cuprinde și programul de studii de licență Poliție locală, în cadrul Facultății de Drept și Științe Administrative, căruia îi sunt alocate 50 de locuri, 15 dintre ele fiind fără taxă”, au transmis reprezentanții USV.

Ei au menționat că noul program de studii licență al Facultății de Drept și Științe Administrative a fost confirmat prin HG nr. 615/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 140/2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2017-2018, document publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 713 din 4.09.2017.

„Așteptat cu emoție atât de viitorii studenți,  cât și de comunitatea academică a USV, această specializare acoperă o arie largă de adresabilitate pe toată Moldova. Absolvenții programului de studii Poliție Locală vor avea multiple posibilități de afirmare profesională și pot beneficia de o salarizare motivantă. Aceștia vor activa în baza Legii nr. 155/2010, în scopul exercitării atribuțiilor privind apărarea drepturilor si libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, în următoarele domenii: ordinea și liniștea publică, precum și paza bunurilor; circulația pe drumurile publice; disciplina în construcții și afișajul stradal; protecția mediului; activitatea comercială și evidența persoanelor. Plecând de la valorile și modelele occidentale, în multe state din acest spațiu se regăsesc organe cu atribuții polițienești aflate la dispoziția și în subordinea aleșilor comunităților locale, utilitatea acestora fiind recunoscută ca un demers  foarte important și necesar pentru cetățeni”, au transmis reprezentnții instituției sucevene de învățământ superior.

Conform Regulamentului de Admitere, media de admitere la „Poliție locală” este reprezentată de media examenului de bacalaureat, în proporţie de 60%, şi nota la proba scrisă de Limba şi literatura română a examenului de bacalaureat, în proporţie de 40%.

De asemenea, pentru a fi declaraţi admişi candidaţii trebuie să promoveze şi Proba de testare a cunoştinţelor şi capacităţilor cognitive, probă finalizată cu Admis/ Respins.

„Precizăm că nu ne suprapunem peste cerințele structurilor de la facultățile militare și nu sunt necesare condițiile cerute de acestea cu privire la înălțime, probe sportive etc. fiind solicitate, conform criteriilor specifice interne, doar adeverință medicală eliberată de medicul de familie și electrocardiograma”, au mai arătat reprezentanții USV.

Potrivit Calendarului de admitere, înscrierile pentru cea de-a doua sesiune de admitere la USV au loc în perioada 6 – 13/14 septembrie, orele 08.00 – 16.00, fără sâmbătă și duminică, urmând ca probele de concurs să se desfășoare pe 14 septembrie. Afişarea rezultatelor este programată pentru data de 14 septembrie, iar depunerea contestaţiilor pentru data de 15 septembrie, orele 08.00 – 12.00. Rezultatele după contestații vor fi afișate în data de 15 septembrie, urmând ca înmatriculările să se desfășoare între 18 – 20 septembrie, pe 20 septembrie fiind afișate și rezultate finale.

Înscrierile pentru programul de studii de licență „Poliție locală” se vor desfășura în sala E005, corpul E al USV.  Informații detaliate se regăsesc pe site-ul FDSA, la adresa www.fdsa.usv.ro.

(Mihaela Tcaciuc)

 

 

 


Intră acum și în grupul de