Prefectura Suceava: În toate unitățile de învățământ sucevene sunt asigurate condițiile optime de funcționare, în acest an școlar, deși jumătate nu au autorizație de funcționare, iar 77 nu au autorizație ISU


Intră acum și în grupul de

În  cele 760 unități de învățământ din județul Suceava “sunt asigurate condițiile optime de funcționare în anul școlar 2017-2018”, arată raportul comisiilor mixte care au verificat situația din școli.

Cele trei comisii mixte de control și îndrumare, constituite prin  Hotărârea  Colegiului Prefectural, din 25 august 2017, au fost formate  din reprezentanți ai Instituției Prefectului-Județul Suceava, Inspectoratului Școlar Județean Suceava și Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bucovina”. Verificările în teren s-au desfășurat în perioada 29 august-13 septembrie și s-au  realizat în prezenţa primarului, a directorului unităţii de învăţământ şi a reprezentantului postului de poliţie, pentru fiecare unitate de învăţământ, fiind încheiată  o fişă cu  problemele identificate.

În ceea ce privește autorizarea  sanitară de funcționare, raportul arată că, din totalul unităților școlare verificate, 329  au viză anuală, 90 funcționează cu plan de conformare, iar  341 sunt fără această autorizație.

Pe linie de PSI, s-a constatat că 182 clădiri au autorizație,  77 nu dețin autorizație PSI, 24 de clădiri sunt în curs de avizare, iar un număr de 784 nu necesită avizare conform prevederilor legale.

Pentru clădirile în care se desfășoară lucrări prin proiecte PNDL1,  cum este cazul celor  4 grădinițe din Gulia, orașul Dolhasca, care la momentul actual își desfășoară activitatea în locuințe particulare, primarii vor înainta  documentația necesară imediat după recepția finală a lucrărilor, arată Prefectura Suceava într-un comunicat de presă.

La toate unitățile școlare, acoperișurile clădirilor sunt funcționale și nu prezintă pericol în ce privește  securitatea elevilor, urmând să fie îmbunătățite, în 2018, prin proiecte PNDL2, iar fațadele clădirilor sunt finalizate, cu excepția școlii din Vășcăuți, comuna Mușenița, la care continuă lucrările,  nefiind pusă în pericol siguranța  elevilor, arată sursa citată.

Potrivit raportului menționat,  în toate unitățile școlare din județul Suceava se asigură confortul termic prin cele trei surse de încălzire, respectiv prin sistemul centralizat de încălzire al localității și încălzire proprie  cu centrală termică sau sobe montate în sălile de clasă, acestea fiind “la standarde de funcționare optimă” din punct de vedere al protecției împotriva incendiilor. De asemenea, la momentul verificărilor în teren s-a constatat că “toate unitățile școlare au asigurat stocul de combustibil necesar pentru sezonul rece, pe bază de contracte”.

În majoritatea școlilor verificate mobilierul școlar este „corespunzător”. O situație aparte este  la  Școala Gimnazială și Grădinița cu Program Normal din  Mironu,  comuna Valea Moldovei, care  își desfășoară activitatea într-o clădire veche, cu toate că în localitate este construită o unitate de învățământ prin fonduri de la Banca Mondială, care  nu este dotată cu mobilier. “Primarul Unității Administrativ Teritoriale  a precizat că şcoala va fi dotată cu mobilier şcolar,  odată cu implementarea proiectului care a fost aprobat”, se menționează în raport.

În ce privește modul de desfășurare a Programului Guvernamental “Laptele și cornul”, comisiile au constatat că spațiile destinate acestuia sunt  întreținute “corespunzător”, în toate unitățile de învățământ. La școlile generale  „Mihai Eminescu” și “Regina Elisabeta” din Rădăuți, și la grădinițele cu program normal “Pinochio”,  Gura Humorului, cele din Gălănești, Sucevița, Nr. 2 Frasin, Dorotea – Frasin, și Plutonița – Frasin, spațiul de refrigerare este “insuficient”.

Spațiul destinat orelor de educație fizică este întreținut corespunzător la toate unitățile de învățământ din județ, cu excepția terenului de sport al Școlii Generale Salcea, care este “impracticabil”. Totodată,  au fost dispuse măsuri de reabilitare a terenului de sport la Școala Generală Vășcăuți, comuna Mușenița, și la cel de la  Școala Gimnazială nr. 1 din Gura Humorului. “Reprezentanții Colegiului Național „Andronic Motrescu” din Rădăuți au solicitat comisiei prezente la fața locului sprijin pentru construirea unei săli de sport”, precizează raportul comisiilor  mixte.

Din cele 760 unități de învățământ verificate, 145 sunt asigurate cu pază, 313 sunt dotate cu sisteme de supraveghere video, iar 127 dispun atât de pază umană, cât și de sisteme de supraveghere video.

La nivelul județului, 302 de unități de învățământ nu sunt asigurate cu pază sau cu sisteme de supraveghere video. În ce privește  asigurarea măsurilor de siguranță pentru elevi și cadrele didactice, 12 unități de învățământ preuniversitar nu au gard împrejmuitor, iar la GPN nr. 2 din Frasin, GPN nr. 2 din  Straja, Școala Primară – Brodina de Jos- și Școala Generală din Milișăuți  s-a constatat “necesitatea imediată de a se realiza  garduri împrejmuitoare”.

Conform normelor, dotarea cu sisteme de supraveghere video sau pază umană este asigurată pentru  unitățile de învățământ cu un număr mare de elevi și cadre didactice, la care se impun asemenea prevederi și măsuri de securitate.

Referitor la siguranța elevilor în școli, cu prilejul controlului, conducerea Colegiului Național “Ștefan cel Mare” Suceava a atras atenția asupra pericolului de prăbușire al unui arbore din apropierea clădirii.

Un alt aspect vizat  de comisiile inter-instituționale a fost verificarea trecerilor de pietoni și a mijloacelor de semnalizare verticală din zona unităților de învățământ. În cazurile în care s-a constatat că semnele de circulație rutieră nu sunt vizibile sau sunt deteriorate, structurile de poliție municipale, orășenești și secțiile de poliție rurală au transmis, deja, informări și notificări cu termene limită de remediere către administratorii sectoarelor de drum, respectiv Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Suceava, Secţia Drumuri Naţionale C-lung Moldovenesc, Secţia Drumuri Naţionale Suceava, autorităților publice locale, pentru “asigurarea unui  grad maxim de siguranţă rutieră al elevilor în aceste zone, care, vor face obiectul unor reverificări la expirarea termenelor”.

S-a mai constatat necesitatea asigurării limitatoarelor de viteză la Școala Gimnazială și GPN Păltinoasa, la școlile de la Neagra Șarului și Șaru Dornei, la Școala Generală Ulma, Școala Gimnazială Frasin, Școala Gimnazială și GPN Verești, la Școala Gimnazială Budeni, orașul Dolhasca, la unitățile de învățământ din comuna Fântânele (GPN Stamate, GPN Bănești, Școala Gimnazială Fântânele, Școala Gimnazială Bănești, Școala Primară nr.1 Stamate, Școala Primară nr. 2 Stamate, Școala Gimnazială Frasin. De asemenea, este necesară amplasarea unor treceri de pietoni la  Școala Primară din  Unceşti, comuna Bunești, și la Colegiul Național “Eudoxiu Hurmuzachi”, în dreptul porților de acces ale gardului împrejmuitor al instituției, la Școala Gimnazială din Ilișești – Corp B.

La Școala Gimnazială din  Pârteștii de Sus, comuna Cacica, este necesară montarea unui limitator de viteză la nivelul carosabilului.

Reprezentanții Primăriei din Șaru Dornei au reclamat faptul că, în perioada de iarnă, utilajele de deszăpezire nu parcurg traseul până la unitatea de învățământ din satul Gura Haitii, pe Drumul Județean  174 F.

Transportul elevilor din județul Suceava se realizează cu  142 de microbuze școlare, aflate în dotarea primăriilor, care sunt funcționale și “dispun de autorizațiile prevăzute de lege, atât pentru autovehicul, cât și pentru șoferul acestora”.

“Reprezentanții Primăriei orașului Cajvana și ai Primăriei comunei Udești au atras atenția asupra gradului ridicat de uzură a microbuzului școlar din dotare.  De asemenea, este necesară suplimentarea cu microbuze pentru transportul elevilor din comuna Arbore, care sunt înscriși la unitățile de învățământ din orașul Cajvana”, se mai arată în raport.

În vederea rezolvării problemelor identificate și luarea măsurilor ce se impun s-au transmis notificări către Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Suceava, Consiliul Județean Suceava, Secţia Drumuri Naţionale C-lung Moldovenesc, Secţia Drumuri Naţionale Suceava și primăriilor municipiilor, orașelor și  comunelor.

De asemenea, s-a transmis notificare   Inspectoratului Școlar Județean Suceava, pentru a analiza oportunitatea realizării  unei săli de sport la Colegiul Național „Andronic Motrescu” din Rădăuți. O altă notificare a fost transmisă și  Direcției de Sănătate Publică Suceava, pentru realizarea,   cu regularitate, a unor analize la apa potabilă ce alimentează unitățile școlare, precum  și informarea “cu celeritate” a Instituției Prefectului-județul Suceava. Primarii au mai fost atenționați cu privire la verificarea și dispunerea măsurilor de  curățare a coșurilor de fum de la instalațiile de încălzire a unităților școlare, iar primarul orașului Dolhasca a fost notificat referitor la asigurarea echipamentelor de primă intervenție în caz de incendiu, la cele  4 GPN-uri din Gulia, care funcționează în locuințele proprietate personală.


Intră acum și în grupul de