ANSVSA va derula până la sfârşitul lunii o campanie de informare privind oportunitatea înfiinţării de Puncte Gastronomice Locale, unităţi de tip familial ce vor putea oferi doritorilor produse şi preparate specifice zonei

O campanie de informare naţională privind înfiinţarea Punctelor Gastronomice Locale va fi derulată în perioada 25-30 octombrie 2017 de ANSVSA, iar identificarea şi informarea potenţialilor aplicanţi urmând să se realizeze până la sfârşitul anului.

Potrivit unui comunicat de presă al DSVSA Suceava, campania are ca scop informarea publicului larg cu privire la unităţile de alimentaţie publică de tip familial, dar şi de a oferi celor interesaţi argumente pentru a deveni la rândul lor proprietarii unui Punct Gastronomic Local.

“Punctele Gastronomice Locale răspund cerinţei crescânde în ţara noastră de organizare a unor unităţi de alimentaţie publică de tip familial, care să ofere doritorilor produse şi preparate alimentare specifice zonelor geografice ale României, în condiţiile respectării unor norme şi condiţii de igienă, astfel încât alimentele să fie sigure şi sănătatea consumatorilor să nu aibă de suferit”, se menţionează în comunicatul DSVSA Suceava.

Prima etapă a proiectului, care constă în identificarea şi informarea potenţialilor aplicanţi, a început la sfârşitul lunii august 2017 şi se va încheia la 31 decembrie 2017, urmând ca după finalizarea procesului de evaluare şi înregistrare a acestora , PGL să înceapă să funcţioneze la începutul anului 2018.

În comunicat se arată că această campania de informare va fi coordonată de Direcţia Generală Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor din cadrul ANSVSA şi se va realiza prin intermediul unor echipe formate din medici veterinari oficiali din cadrul DSVSA judeţene, ai circumscripţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi medici veterinari oficiali , responsabili de zonă.

Echipele vor organiza întâlniri în cadrul cărora cei interesaţi vor fi informaţi asupra cadrului tehnic aplicabil , a normelor, a condiţiilor de igienă care trebuie respectate, dar vor şi răspunde întrebărilor invitaţilor.

Materialele informative ale campaniei vor fi înmânate participanţilor la întâlnirile organizate de DSVSA judeţene şi vor fi distribuite şi cu sprijinul administraţiei locale, astfel încât informaţia să poată fi propagată cât mai extins, dar vor putea fi consultate şi on-line pe site-ul ANSVSA.

În comunicat se precizează că meniul punctelor gastronomice locale va fi diferit de cel al restaurantelor, iar PGL vor avea un meniu zilnic cu o gamă sortimentală restrânsă, cel mult două tipuri de ciorbe sau supe, două feluri principale şi eventual două tipuri de desert, meniul urmând să fie specific zonei în care îşi desfăşoară activitatea.

Totodată, meniul va fi preparat şi oferit spre consum în decursul aceleiaşi zile, iar metodele de preparare vor fi pe cât posibil tradiţionale, respectându-se condiţiile de igienă în momentul preparării.

“Menţionăm că cei care doresc să înfiinţeze aceste puncte gastronomice locale trebuie să se constituie într-o formă de organizare juridică, de tipul: Asociaţie Familială, Persoană Fizică Autorizată sau Societate Comercială. Prima condiţie, având în vedere aceste tipuri de activităţi depăşesc cadrul consumului privat, este necesitatea obţinerii documentului de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, în conformitate cu Ordinul ANSVSA nr.111/2008”, se precizează în comunicatul de presă.

Cererea tip poate fi accesată şi de pe site-ul http:/www.ansvsa.ro/, secţiunea informaţii generale/înregistrare/autorizareunităţi/Model-de-cerere-pentru-înregistrare-vânzare-cu-amănuntul.doc. ( (http://www.ansvsa.ro/download/formulare_-_modele/formulare_cereri_operatori/Model-de-cerere-pentru-inregistrare-vanzare-cu-amanuntul.doc ) sau de la sediul DSVSA-urilor judeţene.

Sursa citată mai precizează că dosarul depus pentru obţinerea înregistrării sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor trebuie să conţină şi schiţa locului de producere a alimentelor, o copie după certificatul constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului comerţului şi o copie după actul de identitate.

“După această etapă, inspectorii din cadrul DSVSA judeţene vor efectua o vizită la locul de preparare al alimentelor, unde vor efectua evaluarea unităţii, dacă aceasta corespunde normelor generale pentru acest tip de activitate, stipulate în anexa II, Cap. III din Reg. CE.852/2004. În caz contrar, se vor notifica proprietarului deficienţele constatate, precum şi termenele de remediere. (Vezi Reg.CE.852)”, se arată în documentul citat.

Totodară, o altă condiţie pe care trebuie să o îndeplinească un Punct Gastronomic Local este aceea ca alimentele să fie preparate numai de către proprietar, sau de către membrii familiei acestuia, iar starea de sănătate a acestora trebuie să fie verificată periodic, iar materiile prime din care se prepară alimentele trebuie să provină numai din unităţi autorizate /înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, punându-se accentul pe acele produse autohtone, specifice zonei în care punctul gastronomic îşi desfăşoară activitatea.

“Înfiinţarea Punctelor Gastronomice Locale va genera o dezvoltare pe orizontală a regiunii respective, prin crearea unor noi locuri de muncă, prin contribuţia locuitorilor din zonă la asigurarea, din producţia proprie, a materiilor prime necesare desfăşurării activităţii acestor Puncte şi, implicit, o dezvoltare a turismului la nivel naţional”, se mai arată în comunicatul de presă al DSVSA Suceava.

Directorul executiv al DSVSA Suceava, medicul Ioan Corduneanu, a declarat, marţi, pentru NewsBucovina, că până la sfârşitul acestei luni vor fi organizate instruiri cu medicii veterinari oficiali din judeţ şi vor fi stabilite zonele şi calendarul întâlnirilor cu persoanele interesate să înfiinţeze Puncte Gastronomice Locale.

(Liliana Bujdei)

 

 

loading...