Solicitările de şcolarizare a elevilor şi numărul de locuri pentru învăţământul dual şi profesional pentru anul şcolar viitor, aşteptate din partea firmelor până pe 17 noiembrie 2017

Operatorii economici din judeţul Suceava pot transmite până pe 17 noiembrie 2017 solicitările de şcolarizare a elevilor şi numărul de locuri pentru învăţământul dual şi profesional, astfel încât să se poată adapta proiectul cifrei de şcolarizare pentru anul 2018-2019 la cerinţele pieţii muncii şi a tendinţelor de dezvoltare economică.

 

Într-un comunicat de presă al Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava se arată că, potrivit prevederilor Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat aprobată prin OMENCȘ nr. 5033/29 august 2016 și ale Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului dual aprobată prin OMEN nr. 3554/29 martie 2017, cifra de școlarizare se stabilește anual, pe baza nevoilor pieții muncii și a tendințelor de dezvoltare, precum și pe baza solicitărilor operatorilor economici.

“Ținând cont de aceste prevederi, inspectoratul școlar trebuie să adapteze proiectul cifrei de școlarizare pentru anul școlar 2018-2019 la solicitările operatorilor economici, conform precizărilor din Calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2018-2019 aprobat prin OMEN nr. 5360 din 16.10.2017”, se precizează în comunicatul ISJ Suceava.

Sursa citată menţionează că în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2018-2019, solicitările operatorilor economici pentru învățământul dual vor fi transmise până la data de 17 noiembrie 2017, la Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT) prin e-mail la adresa vet@tvet.ro sau prin încărcare pe platforma site-ului www.alegetidrumul.ro.

ISJ Suceava mai precizează că în cazul învățământului profesional, solicitările de școlarizare ale operatorilor economici vor fi înaintate unităților de învățământ profesional și tehnic partenere sau inspectoratelor școlare, până la data de 17 noiembrie 2017, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2018-2019.

Cifrele de școlarizare propuse de IȘJ pentru anul școlar 2018-2019 sunt înaintate spre aprobare MEN în luna ianuarie 2018.

“OMEN nr. 5360 din 16.10.2017 și formularele de solicitare de către operatorii economici a școlarizării în învățământul dual (anexa nr. 1) și învățământul profesional (anexa nr. 2), sunt postate pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Suceava http://www.isj.sv.edu.ro/ la secțiunea Noutăți”, se arată în comunicatul de presă al ISJ Suceava.

 

loading...