Peste 5700 de carduri europene de asigurări sociale de sănătate au fost eliberate de CAS Suceava în perioada ianuarie-octombrie 2017

Preşedintele director general al CAS Suceava, economist Victor Bleorţu, a declarat, miercuri, că instituţia a eliberat, în perioada ianuarie-octombrie 2017, 5.748 carduri europene de asigurări sociale de sănătate, numărul acestora fiind în creştere comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2016, când au fost eliberate  5.507 carduri europene.

“Cardul european de asigurări de asigurări sociale sănătate care este acordat asiguraţilor este gratuit, atât cardul cât şi certificatul provizoriu, deschid dreptul titularului la servicii medicale, care devin necesare (şi nu pentru tratarea afecţiunilor existente), pe perioada deplasării într-un stat membru al Uniunii Europene, în conformitate cu legislaţia statului respectiv şi nu poate fi utilizat pe teritoriul României”, a spus Bleorţu.

El a precizat că, potrivit modificărilor legislative, începând cu jumătatea lunii martie 2016, perioada de valabilitate a cardului european a crescut de la 6 luni la 1 an de la data emiterii.

De menţionat este că acest card se eliberează la cerere, iar asiguratul va depune o cerere în acest sens la sediul Casei de Asigurări de Sănătate în evidenţa căreia se află, costul fiind suportat din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

(Liliana Bujdei)

 

loading...