Direcția Agricolă Suceava: Rezultatele agricole din județul Suceava, cele mai bune din ultimii cinci ani

Rezultatele agricole în județul Suceava în acest an au fost bune și foarte bune, potrivit unei analize a Direcției Agricole Suceava care arată că producătorii, inclusiv cei mici folosesc sămânță de calitate și respectă tehnologiile.

În raportul prezentat de directorul executiv al Direcției Agricole Suceava, Haralampie Duțu, în ședința Colegiului Prefectural Suceava de vineri se arată că la încheierea însămânțărilor de primăvară erau premise pentru rezultate bune în agricultura județului Suceava, condiția fiind evoluția condițiilor meteorologice și că pentru realizarea producțiilor agricole sunt importanți trei factori decisivi , respectiv factorul genetic, factorul tehnologic și mediul.

„Cu satisfacție se poate arăta că primii doi factori aflați sub controlul direct al producătorilor agricoli sunt respectați în procent de 85-90%. Abateri apar, inclusiv la marii producători, în ceea ce privește încadrarea în epoca de semănat, rotația culturilor în funcție de favorabilitate, efectuarea la timp și în condiții corespunzătoare a lucrărilor de întreținere, și altele.Ceea ce trebuie evidențiat este faptul că și micii producători acordă atenția cuvenită celor doi factori, utilizând sămânță de calitate și respectând tehnologiile”, se menționează în document.

Totodată, se subliniază că pentru anul agricol 2016-2017 factorul independent – mediul – analizat prin prisma celor doi parametri de bază, temperatură și precipitații, s-a caracterizat prin precipitații mai reduse cantitativ, neuniform repartizate, excepția fiind înregistrată în luna octombrie 2016, când s-a acoperit deficitul și s-a asigurat necesarul pentru perioada următoare, iar temperaturile medii lunare au fost apropiate mediilor multianuale, exceptând lunile septembrie, martie, iulie și august.

„Trebuie menționat faptul  că mediile lunare ale temperaturilor ascund oscilațiile înregistrate de la zi la zi și cele noapte –zi cu efect negativ asupra creșterii și dezvoltării plantelor. Pe ansamblu s-ar putea arăta că toamna a fost cu umiditate în sol la nivel optim și temperaturi normale, iarna mai săracă în precipitații și cu temperaturi apropiate mediilor multianuale, primăvara a pornit promițător, dar a avut oscilații mari ale temperaturilor, cu zăpadă și înghețuri târzii, care au afectat culturile legumicole și pomicole, iar vara a fost cu precipitații puține, neuniform repartizate pe fondul unor temperaturi mai ridicate, având ca rezultat perioade mai scurte sau mai lungi de arșiță și secetă”, se precizează în document.

În condițiile meteorologice prezentate, Direcția Agricolă Suceava consideră că rezultatele obținute au fost bune și foarte bune. Astfel că și județul Suceava se înscrie cu producții medii superioare celor obținute în ultimii ani.

SPECIA/ANUL201220132014201520162017
Grâu+Secară+Triticale301427723182240532873929
Orz247425072729321926673402
Ovăz212422192036133520732499
Mazăre175516423076287216292768
Porumb385136033500227129564446
Cartofi13648149451804486851162220190
Rapiță165219362353225230382778
Floarea-soarelui151017351935176812882242
Soia132314382297154813392043
Sfeclă de zahăr219682688932219301252527142166

 

Condițiile meteorologice ale anului agricol 2016-2017 au avut efecte negative asupra speciilor legumicole și pomicole, în mod deosebit la cele din zona văii râului Moldova.

„Având în vedere că nu suntem un județ cu specific pentru legumicultură producțiile medii înregistrate se constituie din realizări pe suprafețe mici în gospodăriile populației, excepție făcând varza, care ocupă suprafețe mai mari.La speciile pomicole situația este asemănătoare cu perspective reale de îmbunătățire, având în vedere suprafețele cu livezi înființate în ultimii ani. Producțiile medii realizate la măr în bazinul Rădășeni – Fălticeni – Vulturești sunt bune și foarte bune, de 40-60tone/ha”, se mai arată în document.

În domeniul creșterii animalelor o analiză făcută prin prisma efectivelor de animale ar permite prezentarea următoarei situații:

SPECIA/ANUL201220132014201520162017 (31.10)
Bovine, total, capete171050162835159888145961130947126106
Porcine, total, capete550805421056573450893298265071
Ovine, total, capete249810257720263636258060255294256481
Caprine, total, capete154901812522216194651816317192
Cabaline total, capete258342317526874164221290626722
Păsări, total, capete614500534260519300570500387564505629
Iepuri136132360021350115251056913571
Familii de albine205002598028551250122349647665

 

Situația privind producția animalieră comercializată se prezintă astfel:

SPECIFICARE/ANUL201220132014201520162017  (31.10)
Carne (tone viu)316003380034900613006541615030
Lapte vacă (hl)318000033890003605000359300030592512339201
Lapte oaie (hl)104000120250120250117054116528132930
Lapte capră (hl)87502000014136134121316066658
Miere (tone)4844464604464061272
Oua (mii bucăți)152000151000980001250006386054957

 

 

loading...