Regulamentul de acordare a titlului de cetățean de onoare al județului Suceava aprobat. Limitarea propunerilor la a doua generație, respinsă. Grozavu (PSD): Am putea să-l propunem pe Ștefan cel Mare pentru titlu
Regulamentul pentru acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Județului Suceava, inițiat de președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a fost aprobat, miercuri, de plenul Consiliului Județean cu mai multe amendamente.

În cadrul dezbaterilor au fost propuse mai multe amendamente propuse de consilierii județeni, unul inițiat de liderul consilierilor PSD Mihai Grozavu, care prevede ca propunerea să fie supusă dezbaterii publice, dar și amendamente prin care s-au făcut unele corecții la text.

Mihai Grozavu a mai propus ca hotărârea prin care se acordă un astfel de titlu să fie adoptată cu două treimi din voturile consilierilor județeni, dar i s-a răspuns că doar proiectele legate de patrimoniu trebuie să fie votate cu majoritate calificată, iar al doilea amendament respins a fost cel privind limitarea la două generații a propunerilor.

El a arătat că altfel, dacă nu se impune o limită de timp, este posibil ca și Ștefan cel Mare să fie propus pentru titlul de cetățean de onoare al județului.

În schimb, președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a spus că nu se poate limita istoric acordarea acestui titlu, mai ales că sunt prevederi pentru acordarea titlului unor persoane care depășesc o sută de ani, ceea ce înseamnă mai mult de două generații.

În prezent, un număr de 39 de personalități sunt cetățeni de onoare ai județului Suceava.

În regulament se prevede că pot obține acest titlul persoanele care au o activitate remarcabilă în domeniul economic și de afaceri, gospodăresc, administrativ, social,comunitar, cultural  – educativ, sportiv, înalte personalități politice, științifice sau culturale care, prin activitatea lor socio­ profesională, au contribuit la realizarea unor legaturi  științifice, culturale sau economice și au creat o imagine deosebită județului Suceava și României, generalilor și ofițerilor Armatei Române care s-au distins prin fapte de arme, asigurând astfel siguranța națională și securitatea statului, unor sportivi născuți sau formați în județul Suceava, cu rezultate de excepție  în competițiile sportive naționale  și internaționale, dar și celor care au trecut în eternitate și care prin prestigioasa !or activitate au promovat imaginea judetului și a țării.

Propunerile  de  conferire  a  titlului  de  „Cetățean  de  Onoare al Județului Suceava” se fac de președintele  sau vicepreședinții Consiliului  Județean  Suceava, grupurile de consilieri județeni, comisiile de specialitate și de reprezentanți din administrația publică.

Tototodată, propunerile pot fi făcute de unul sau mai mulți cetățeni cu drept de vot, dacă propunerea este susținută prin semnături de cel putin 5% din populația cu drept de vot a județului Suceava, dar și de  persoanele juridice care desfășoară activități în domeniul în care s-a afirmat cel propus.

Titlul   de  „Cetățean de Onoare al Județului Suceava”,  conferă titularului diploma de „Cetățean de Onoare al Județului Suceava”, accesul gratuit la toate spectacolele și manifestările științifice, cultural-artistice și sportive de pe raza județului Suceava la care Consiliul Județean Suceava are calitatea de organizator și poate beneficia, în condițiile legii, de susținere materială în caz de situații neprevăzute, cu aprobarea Consiliului Județean.

 

Persoanele care obțin acest titlu au îndatorirea să participe la sesiunile solemne ale Consiliului Județean Suceava când sunt invitați, să accepte prezența la unele acțiuni care vizează interesele fundamentale ale comunitatii și sprijinirea soluționării unor probleme care țin de propria competență și capacitate profesională,  afirmarea, direct sau în scris,  a unor idei și inițiative de natură să contribuie la adoptarea unor măsuri în planul dezvoltării durabile a județului, dar și promovarea imaginii județului Suceava în contextul unor activități la care participă în țară sau străinătate, inclusiv în calitate de „Cetățean de Onoare al Județului Suceava”.

Regulamentul prevede și posibiltatea retragerii acestui titlu când persoana respectivă a adus prejudicii imaginii județului sau locuitorilor județului Suceava sau țării.

loading...