ISU Suceava recrutează voluntari în cadrul campaniei „Salvator din pasiune”

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava organizează o nouă etapă de înscrieri a voluntarilor în cadrul campaniei „Salvator din pasiune”.

Potrivit ISU Suceava, înscrierile au loc în perioada 16-27 aprilie a.c., între orele 9:00-15:00.

Candidații trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 16 și 65 de ani, să fie apți din punct de vedere medical, să nu fi fost condamnați pentru săvârșirea de infracțiuni cu intenție și să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în cadrul ISU.

Pentru înscriere, candidații vor depune următoarele documente: cerere de înscriere (modelul se găsește la unitate); certificat de cazier judiciar (doar pentru persoanele peste 18 ani); copie după actul de identitate; aviz psihologic; act doveditor al ultimelor studii absolvite sau în curs de desfășurare; adeverință medicală cu mențiunea „apt pentru efort fizic” sau „apt pentru muncă”; acordul părinților/tutorelui legal, doar pentru persoanele care au vârsta sub 18 ani (modelul se găsește la unitate).

Informații suplimentare se pot obține de la Serviciul Pregătire Pentru Intervenție și Reziliența Comunităților, la telefon: 0230-524426, interior 27113.

(M.T.)