Băișanu propune o lege prin care se recunosc ca vechime în muncă toate perioadele de studii universitare, masterat, doctorat și post universitare: Cei care desfășoară o activitate intelectuală intensă sunt supuși epuizării psihico-motorii și ulterior fizice mai devreme decât cei care desfășoară o activitate strict fizică

Deputatul ALDE de Suceava, Alexandru Băișanu, a inițiat o propunere legislativă prin care perioadele de studii universitare, post universitare, masterat, doctorat, cumulate dacă sunt absolvite mai multe astlfe de programe, să fie considerate stagiu de cotizare la pensie argumentând că activitatea intelectuală duce la epuizare psihico-motorie și ulterior fizică mai repede decât în cazul muncii strict fizice.

Propunerea legislativă prevede că în sistemul public de pensii se asimilează stagiului de cotizare şi perioadele necontributive, denumite în continuare perioade asimilate, în care asiguratul:

  1. a) a beneficiat de pensie de invaliditate;

  2. b) a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, program universitar de master, doctorat cu frecvență și cursuri de învățământ postuniversitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă;

  3. c) a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;

  4. d) a beneficiat, în perioada 1 aprilie 2001 – 1 ianuarie 2006 de indemnizaţii de asigurări sociale, acordate potrivit legii;

  5. e) a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă şi boli profesionale;

  6. f) a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, indiferent de numărul acestora;

  7. g) a fost elev al unei şcoli militare/şcoli de agenţi de poliţie, student, doctorand cu frecvență sau a urmat cursurile postuniversitare al unei instituţii de învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională pentru formarea cadrelor militare, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu excepţia liceului militar.

Mai mult, asiguraţii care au absolvit mai multe instituţii de învăţământ superior, conform prevederilor alin. (1) lit. b), beneficiază de asimilarea, ca stagiu de cotizare, a tuturor perioadelor de studii .

Totodată, persoanele prevăzute la alin. (1) beneficiază de perioadele asimilate indiferent dacă în aceste perioade au realizat sau nu stagii de cotizare în condiţiile prezentei legi, iar perioadele asimilate prevăzute la alin. (1) se valorifică pentru obţinerea prestaţiilor de asigurări sociale în condiţiile prevăzute de prezenta lege.

 

În expunerea de motive pentru această lege Alexandru Băișanu arată că propunerea legislativă are în vedere un precedent apărut la nivel internațional privind recunoașterea activității academice, universitare ca și muncă intelectuală pentru vechimea în muncă.

El susține că deja la Parlamentul European există propuneri în acest sens, chiar de recunoaștere între statele membre a studiilor universitare, doctorat și post-universitare, dar și ca vechime în muncă, ca și activitate intelectuală.

„Ideea acestui proiect are la bază și o argumentare logică: munca fizică este contabilizată prin diferite acte normative ca și vechime în activitate, în timp ce pentru a demonstra sustenabilitatea muncii intelectuale sunt necesare tot felul de documente, dovezi și chiar justificarea unor interpretări ale celor care nu înțeleg surmenajul psihico-intelectual”, a subliniat parlamentarul sucevean.

El notează că în România ultimilor ani s-a pus accentul doar pe activitatea fizică a anumitor categorii sociale, multe dintre propuneri fiind și în scop electoral, dar valoarea intelectuală a fost tratată superficial și prestația celor care intră în categoria “gulerelor albe” este dusă la derizoriu.

„Din datele statistice ale ultimilor 10 ani și chiar barometrele de opinie realizate de diferite instituții de cercetare ale opiniei publice rezultă că cei care desfășoară o activitate intelectuală intensă (indiferent că lucrează în sistemul public sau privat) sunt supuși epuizării psihico-motorii și ulterior fizice mai devreme ca și vârstă decât cei care desfășoară o activitate strict fizică”, a arătat deputatul.

În ceea ce privește introducerea studiilor post-universitare și a doctoratului unei instituţii de învăţământ din domeniul apărării naţionale, ordinei publice şi siguranţei naţionale ca vechime în muncă, consideră că respectiva activitate poate fi asimilată stagiului militar precum și altor activități conexe domeniului securității naționale.(N.B.)