Broşurile de admitere în învăţământul liceal, tipărite şi repartizate şcolilor şi elevilor de clasa a VIII-a