Broşurile de admitere în învăţământul liceal, tipărite şi repartizate şcolilor şi elevilor de clasa a VIII-a

Broşurile cu date despre organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal şi profesional, dar şi cu informaţii privind planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2018-2019, au fost tipărite şi repartizate unităţilor de învăţământ din judeţul Suceava.

Inspectorul şcolar general al ISJ Suceava, profesor Cristian Cuciurean, a declarat într-o conferinţă de presă că, potrivit metodologiei, există obligaţia tipăririi de broşuri de admitete pentru fiecare absolvent al clasei a VIII-a din judeţ.

“Ne-am încadrat în termen, am transmis aceste broşuri către şcoli, iar şcolile le vor distribui către copii şi părinţi, astfel încât în fiecare ghiozdan, în fiecare casă să se afle această broşură”, a explicat Cuciurean.

El a menţionat că, în data de 26 aprilie, când ISJ Suceava a organizat o întâlnire cu directorii unităţilor şcolare din judeţ, în cadrul căreia s-a realizat şi o instruire cu privire la desfăşurarea în bune condiţii a admiterii în licee şi şcoli profesionale.

Cuciurean a precizat că în unităţile şcolare a fost transmis la timp planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2018-2019, astfel încât elevii să poată opta conform dorinţelor lor pentru liceu sau şcoala profesională.

(Liliana Bujdei)