OCPI Suceava: 101 localități din județ au încheiat contracte pentru realizarea de lucrări de cadastru general gratuite pentru cetățeni

În primele cinci luni ale acestui an, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Suceava a încheiat contracte de finanţare cu 101 unităţi administrativ-teritoriale (UAT) din cele 102 eligibile, în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023 (PNCCF),  în vederea  realizării lucrărilor de cadastru general, gratuite pentru cetăţeni, anunță instituția printr-un comunicat.

Vasile Mocanu, directorul OCPI Suceava

Astfel, sursa citată arată că primarii din judeţul Suceava, care au decis să înceapă sau să continue lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor în 2018, fără costruri pentru proprietari, au semnat contracte de finanţare cu OCPI Suceava.

„Urmează ca UAT-urile beneficiare a finanţării să încheie contracte de prestări servicii cu prestatorii, persoane fizice şi juridice autorizate în domeniu,  data limită a perioadei de contractare fiind între 21.05.2018 şi 09.07.2018, în funcţie de data încheierii contractului de finanţare cu OCPI Suceava”, se arată în comunicat.

Potrivit OCPI Suceava, în anul 2018 suma alocată de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) pentru înregistrarea imobilelor în evidenţele de cadastru și cartea funciară a crescut la 155.000 de lei/UAT, comparativ cu 150.000 lei, în 2017 şi 135.000 lei, în 2016, iar pentru finanţarea din 2018, la propunerea ANCPI, Guvernul a adoptat câteva măsuri pentru accelerarea lucrărilor de cadastru general efectuate în cadrul PNCCF.

„Astfel, potrivit OUG nr. 31/2018, suma plătită pentru lucrările de cadastru general a fost majorată proporțional cu gradul de dificultate al lucrării, fiind cuprinsă între 60 și 132 de lei/imobil. Începând cu finanţarea din 2018 fac obiectul lucrărilor de cadastru general atât imobilele cuprinse în sectoarele din extravilan cât şi imobilele cuprinse în sectoarele mixte din intravilan/extravilan, iar prestatorii vor fi plătiţi şi pentru integrarea în cadastrul general  a cărţilor funciare nedefinitive, înregistrate anterior în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară”, explică OCPI Suceava.

Obiectivul principal al PNCCF este înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor (terenuri şi clădiri) din România în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Programul este finanţat din veniturile proprii ale ANCPI, peste patru miliarde de lei, dar şi din fonduri externe obţinute prin Programul Operaţional Regional, peste 300 de milioane de euro, notează sursa citată.

Mai mult, la întâlnirea cu conducerea OCPI Suceava din 10 mai 2018, persoanele autorizate au primit informaţiile şi au fost instruite cu privire la procesul de finanţare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale, iar prefectul judeţului Suceava, Mirela-Elena Adomnicăi, prezentă la întrunirea cu persoanele fizice şi juridice autorizate, a subliniat, cum a făcut şi la întâlnirile cu primarii UAT-urilor din judeţ, importanţa Programului Național de Cadastru și Carte Funciară şi necesitatea implicării atât a persoanelor autorizate cât şi a primarilor, pentru implementarea acestui program.

În județul Suceava, sunt încheiate lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor în două localități Moara ş Mănăstirea Humorului şi sunt finanţate lucrări aflate în derulare în alte 64 de localități, urmând ca numărul acestora să crească cu cele care vor intra prin finanţarea din acest an, 2018.(N.B.)