Casa Județeană de Pensii Suceava anunță schimbarea calendarului de plată a drepturilor de pensie și modificările ce intră în vigoare de la 1 iulie

 

    Începând cu data de 01.07.2018, nivelul îndemnizaţiei sociale pentru pensionari, prevăzută de OUG nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, creşte de la 520  lei, la  640 lei, anunță Casa Județeană de Pensii Suceava.

De asemenea, tot începând cu data de 01.07.2018, valoarea punctului de pensie se majorează cu 10%  ,fiind de  1.100 lei.Urmare a creşterii valorii punctului de pensie , va creşte şi cuantumul îndemnizaţiei pentru însoţitor,în cazul pensionarilor încadraţi în gradul I de invaliditate, de la 800 lei, la 880 lei.

  De la aceeaşi dată, 01.07.2018, va creşte şi cuantumul îndemnizaţiei prevăzută de Legea nr. 8/2006, privind instituirea îndemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică. Cuantumul îndemnizaţiei  acordate în temeiul Legii nr.8/2006, reprezintă echivalentul a 50% din pensia cuvenită titularului sau, după caz, aflată în plată la data solicitării şi  se modifică ori de câte ori se modifică pensia titularului, ca urmare a modificării valorii punctului de pensie, se arată în comunicat.

Până  la data de 01.07.2018, drepturile de plată curente  se achitau beneficiarilor în intervalul  14-21 ale  lunii, iar plăţile restante, se achitau în intervalul 23-27 ale lunii.

  Începând cu luna iulie 2018  calendarul de plată  pentru persoanele ce îşi primesc drepturile de pensii prin Intermediul CN Poşta Română S.A., se modifică după cum urmează: drepturile de plată curente  se achită  în intervalul 1 – 15 ale lunii – la domiciliul beneficiarilor , iar plăţile restante se achită în intervalul 11-15 ale lunii, tot la domiciliul beneficiarilor.

Pentru pensionarii avizaţi (cei care nu sunt găsiţi la domiciliu) drepturile băneşti şi documentul de plată se pot ridica de la ghişeele poştale, în termen de 2 zile lucrătoare după ultima zi de plată a lunii respective , precizează CJP Suceava.

  În cazul persoanelor ale căror drepturi se achită prin conturi curente sau conturi de card calendarul de plată este cel de până în prezent. Astfel, plata se face începând din data de 14 sau din prima zi lucrătoare care urmează datei de 14, dacă această zi este nelucrătoare.

Documentul de informare (talonul mov) se transmite între 1 – 15 ale lunii – la domiciliul beneficiarilor. (N.B.)

loading...