Panourile publicitare din intersecții vor fi înlăturate. Primăria Suceava își menține opinia privind aplicarea legii și susține adoptarea noului regulament local de publicitate


Intră acum și în grupul de

Consiliul Local Suceava urmează să adopte, joi, regulamentul local de publicitate care a mai fost în dezbatere și a fost retras de pe ordinea de zi în luna martie din cauza unor observații ale operatorilor de publicitate.

Regulamentul local de publicitate stabilește care sunt zonele de publicitate restrânsă și care sunt zonele de publicitate lărgită, care sunt categoriile de mijloace de publicitate admise pentru fiecare dintre aceste zone, regulile generale privind stabilirea și amplasarea mijloacelor de publicitate pe teritoriul administrativ al municipiului Suceava.

În urma consultărilor publice și după ce au fost analizate observațiile aduse de către operatorii de publicitate, serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Suceava propune adoptarea regulamentului în forma prezentată, ceea ce prespune eliminarea panourilor publicitare din intersecțiile din oraș.

Astfel, serviciul de specialitate arată că operatorii economici din domeniul publicitații consideră că art. 27 alin (5) din Ordonanța nr. 43/ 1997 privind Regimul drumurilor „Se interzice amplasarea panourilor publicitare la o distanță: a)în localitate, mai mică de 150 m, calculată de la intrarea, respectiv ieșirea din intersecție” se aplică doar la drumurile aflate în administrarea CNAIR sau a Ministerului Transporturilor dar subliniază că această observație nu este justificată, deoarece în conformitate cu art. 1 alin (2) prevederile aceleiași ordonanțe este menționat că „Prevederile prezenței ordonanțe se aplică integral tuturor drumurilor publice și, parțial, drumurilor de utilitate privată”.

În raport se mai arată că în termen de 90 de zile de la adoptarea Regulamentului local de publicitate, vor identifica și vor notifica proprietarii de mijloace de publicitate a căror amplasare nu mai corespunde cu noile reglementări.

Astfel, vor fi dezafectate panourile situate pe domeniul public și privat al statului și al autorităților publice locale, care nu sunt autorizate în conformitate cu prevederile legale sau care au fost amplasate fără respectarea prevederilor legale ori care nu au inscripționate informațiile privind denumirea operatorului și codul de identificare fiscală a acestuia, dar și panourile situate pe proprietatea persoanelor fizice sau juridice, care nu au fost autorizate sau care nu au contracte de închiriere valabile ori care nu au inscripționate informațiile privind denumirea operatorului  și codul de identificare fiscală a acestuia.

„Observațiile operatorilor de publicitate cu privire la Regulamentul local de publicitate privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate în municipiul Suceava, anexă la prezentul proiect de hotărâre, nu sunt temeinice pentru modificarea acestuia”, se mai arată în raport.(T.B.)


Intră acum și în grupul de