Holzindustrie Schweighofer își impune obiective ambițioase prin noua politică de protecție a mediului: achiziția doar de material lemnos certificat, reducerea cu 30 la sută a consumului de energie electrică și termică sau reducerea cu 25 la sută a emisiilor de CO2, continuând maximizarea reutilizării deșeurilor

Holzindustrie Schweighofer, una dintre companiile lider din industria de prelucrare a lemnului din Europa, a implementat o nouă politică de protecție a mediului, anunță investitorul austriac printr-un comunicat de presă.

Prin lansarea acestui nou ghid intern, compania își ia angajamentul să urmărească obiective ambițioase de gestionare a mediului. Respectul pentru mediu, unul dintre principiile fundamentale ale companiei, ar trebui astfel consolidat în continuare ca un aspect integral al activității noastre economice.

Politica de protecție a mediului revizuită a Holzindustrie Schweighofer cuprinde următoarele:

  • obiectivul de a cumpăra doar material lemnos certificat până în 2025 și raportarea publică a progreselor înregistrate anual (politica de aprovizionare); la momentul actual, cota de achiziție a materialului lemnos certificat variază de la fabrică la fabrică între 40 și 50%;

  • respectarea în totalitate a cerințelor de mediu naționale și internaționale, având ca țel depășirea acestora, țintind astfel un nivel mai ridicat de protecție a mediului;

  • aport la protejarea biodiversității și angajamentul activ în acțiuni de reîmpădurire;

  • țintirea unei reduceri cu 30% a consumului de energie electrică și termică până în 2025;

  • țintirea unei reduceri cu 25% a emisiilor de CO2 până în 2025;

  • minimizarea volumului de deșeuri generate de activitățile pe care le desfășurăm;

  • maximizarea reutilizării deșeurilor;

  • asigurarea că fiecare tip de deșeu este tratat și eliminat în cel mai ecologic mod cu putință;

  • intensificarea dialogului cu părțile interesate și cu angajații noștri, pentru a ne asigura și a atinge obiectivele și țelurile noastre de mediu printr-o îmbunătățire continuă.

 

Țeluri ambițioase pentru protecția climei și eficiență energetică

Michael Proschek-Hauptmann, Director de Conformitate și Sustenabilitate la Holzindustrie Schweighofer: ,,Am decis să ne stabilim obiective foarte ambițioase, în special în ceea ce privește protecția climei și eficiența energetică, deoarece fabricile noastre sunt deja echipate cu tehnologie de ultimă generație. Prin urmare, noua politică de protecție a mediului ar trebui să aibă un efect pozitiv asupra angajaților, pentru ca aceștia să acționeze în conformitate cu țelurile pe care ni le-am stabilit. Pe lângă măsurile care pot fi implementate relativ rapid – cum ar fi utilizarea becurilor cu LED sau folosirea stivuitoarelor electrice pe termen mediu și lung – ne vom concentra și pe optimizarea proceselor interne. Aceste măsuri vor fi completate de instruiri speciale și inițiative de creștere a gradului de conștientizare asupra acestor noi măsuri pentru angajați.”

De peste un an, Holzindustrie Schweighofer folosește cu succes tehnologia GPS pentru a-și asigura lanțul de aprovizionare cu materie primă (www.timflow.com). ,,Dorim să utilizăm și mai mult tehnologia GPS pentru procedurile noastre interne, pentru a îmbunătăți activitățile de logistică în cadrul fabricilor noastre. Aceasta ne va ajuta să reducem în mod semnificativ consumul de combustibil al flotei noastre, așa cum se întâmplă deja în fabricile noastre din Rădăuți și din Kodesdorf (Germania), unde această tehnologie a fost deja implementată,” a adăugat Michael Proschek-Hauptmann.

Pentru a atinge obiectivele stabilite, compania intenționează să pună în aplicare, până în 2022 cel mai târziu, sisteme de management de mediu certificate (conform ISO 14001:2015) pentru toate fabricile sale. Noua politică de protecție a mediului va fi revizuită anual, iar progresele sale în implementare vor fi raportate public în fiecare an.

Un plan de acțiune cuprinzător pentru o industrie sustenabilă a lemnului în România

Din ianuarie 2017, compania a implementat un plan de acțiune cuprinzător pentru promovarea unei industrii durabile a lemnului în România. Măsurile din acest plan de acțiune depășesc cu mult cerințele legislației românești în vigoare.

Michael Proschek-Hauptmann: ,,O pădure gestionată în mod durabil și un mediu în general intact sunt esențiale pentru întreaga societate și, bineînțeles, pentru compania noastră. Prin utilizarea responsabilă a resurselor noastre lemnoase ne propunem să devenim o parte integrantă a unei economii circulare și să ne asumăm această responsabilitate chiar mai mult decât în trecut.”

Măsurile Holzindustrie Schweighofer pentru o industrie sustenabilă a lemnului în România

             Holzindustrie Schweighofer plătește un bonus de 10 RON/m3 pentru buștenii certificați FSC®

Pentru a asigura un lanț de aprovizionare durabil în România, care să îndeplinească standardele înalte ale FSC®, Holzindustrie Schweighofer plătește furnizorilor săi un bonus pentru buștenii certificați FSC®. Din 2012, Holzindustrie Schweighofer a plătit un total de 6,4 milioane lei (1,4 milioane euro) pentru acest bonus FSC®.

             Monitorizare prin GPS – transparență în lanțul de aprovizionare

Holzindustrie Schweighofer a implementat în România un sistem de monitorizare prin GPS (Timflow). Sistemul depășește cu mult toate cerințele legale. Toate camioanele care livrează buștean la fabricile de cherestea ale companiei sunt echipate cu un dispozitiv GPS care demonstrează locul exact de încărcare a buștenilor. Datele sunt accesibile publicului pe www.timflow.com.

             O mai bună consultare cu părțile interesate

Pe parcursul ultimilor doi ani, Holzindustrie Schweighofer și-a îmbunătățit și a intensificat dialogul cu toate părțile interesate. Compania și-a asumat un dialog deschis și transparent cu ONG-urile și societatea civilă. Avem același obiectiv: asigurarea sustenabilității în industria de prelucrare a lemnului.

             Audit cuprinzător realizat de renumitul grup Indufor

În ianuarie 2016, Holzindustrie Schweighofer a fost subiectul unei analize profunde a proceselor sale de achiziție. Firma finlandeză de consultanță Indufor a examinat toate procesele, precum și lanțul de aprovizionare și toate fabricile din România. Concluzia raportului: sistemul de due diligence al Holzindustrie Schweighofer depășește cu mult reglementările în vigoare și e în perfectă conformitate cu standardele stabilite de Regulamentul Uniunii Europene privind Lemnul (EUTR).

             Controale stricte pentru zone cu risc

Holzindustrie Schweighofer a dezvoltat un sistem pentru minimizarea riscurilor, bazat pe hărți furnizate de Asociația pentru Certificare Forestieră, care identifică zone de risc pentru tăieri ilegale. În cazul în care Holzindustrie Schweighofer cumpără lemn din aceste zone sau din depozitele situate în imediata apropiere a parcurilor naționale sau a pădurilor virgine, angajații noștri verifică documentele necesare recoltării legale a lemnului (actul de punere în valoare, amenajamentul silvic) cu atenție maximă.

             Echipa de conformitate consolidată

Un proces riguros de due diligence necesită un număr adecvat de experți bine instruiți. Holzindustrie Schweighofer și-a dublat echipa de certificare și conformitate în ultimele luni, ajungând la 16 experți care lucrează pentru companie.

             Renunțarea la furnizorii care nu respectă politica de achiziții a Holzindustrie Schweighofer

În cazul în care furnizorii nu respectă politica de achiziții a companiei, aceștia sunt excluși din lanțul de aprovizionare.

             Holzindustrie Schweighofer nu acceptă lemn provenit din parcurile naționale

Holzindustrie Schweighofer a implementat în România politica „Zero transporturi din parcurile naționale”, deși legislația permite recoltarea lemnului din zonele tampon ale parcurilor naționale sau în urma tăierilor sanitare.

             Training de conformitate și anti-corupție

Pentru angajați, în special pentru cei care se ocupă de achiziții, Holzindustrie Schweighofer organizează în mod regulat training-uri de conformitate și anticorupție.

             Proiecte de reîmpădurire

În septembrie 2017, Holzindustrie Schweighofer, în parteneriat cu Asociația Administratorilor de Păduri și Universitatea din Suceava, a lansat un proiect multianual pentru reîmpădurirea suprafețelor degradate, ,,Pădurea de Mâine.” Proiectul țintește suprafețe forestiere degradate, deținute de mici proprietari privați sau de comunități. Prin acest proiect, Holzindustrie Schweighofer dorește să contribuie la protecția și regenerarea pădurilor României. Compania investește 1 milion de euro în acest proiect, care vizează plantarea a peste 1 milion de puieți până în 2024.

             Politică de deschidere față de ONG-uri

În conformitate cu principiul asumat de comunicare transparentă, Holzindustrie Schweighofer a implementat o politică a ușilor deschise pentru organizațiile neguvernamentale. ONG-urile interesate sunt invitate să se înregistreze la Departamentul de Conformitate și Sustenabilitate al Grupului Schweighofer și să semneze un acord de confidențialitate standard, ce vizează tehnologiile utilizate în cadrul companiei. Ulterior, organizațiile înregistrate pot vizita fabricile companiei oricând pentru a face inspecții și audituri neanunțate pe întregul lanț de aprovizionare.

             Informare transparentă pe site-ul companiei, www.schweighofer.ro: Holzindustrie Schweighofer s-a angajat să comunice transparent și deschis cu publicul. Pagina www.schweighofer.at/ro/responsabilitate.html este parte din contribuția companiei la această deschidere și arată eforturile pe care le depune pentru a crește sustenabilitatea industriei lemnului.

Grupul Schweighofer își are originile într-o afacere de familie austriacă, cu peste 400 de ani de experiență în industria de prelucrare a lemnului. În prezent, Grupul este activ în industria de prelucrare a lemnului din Europa, având activități și în producția de energie din surse regenerabile și afaceri imobiliare. Divizia industrială a Grupului Schweighofer operează în România trei fabrici de cherestea și două fabrici de producție a panourilor din lemn, precum și o fabrică de cherestea în Germania. Grupul este lider în industria europeană a prelucrării lemnului, având în acest moment aproximativ 3.100 de angajați. Holzindustrie Schweighofer exportă produsele sale în peste 70 de țări din întreaga lume.(C.P.)