Peste 340 de contestaţii au fost depuse în judeţul Suceava de candidaţii la Bacalaureat nemulţumiţi de notele obţinute la examen, cele mai multe, 107, fiind înregistrate la matematică, iar alte 97 la limba şi literatura română

Potrivit ISJ Suceava, în judeţul Suceava s-au înregistrat, sâmbătă, 344 de contestaţii după afişarea rezultatelor iniţiale ale examenului de Bacalaureat în sesiunea august-septembrie.

Din totalul contestaţiilor, 66 au fost la disciplina biologie, 2 la chimie, una la fizică, 33 la geografie, 3 la informatică, 18 la istorie, 97 la limba şi literatura română, 17 la logică, argumentare şi comunicare şi 107 la matematică.

Soluţionarea contestaţiilor este prevăzută pentru perioada 2-5 septembrie, iar în data de 6 septembrie vor fi afişate rezultatele finale.

ISJ Suceava a prezentat, sâmbătă după-amiaza, o statistică a rezultatelor obţinute de candidaţii suceveni la Bacalaureat în sesiunea august-septembrie, înainte de soluţionarea contestaţiilor.

Astfel, procentul de promovabilitate la Bacalaureat a fost de 27,17 la sută în judeţul Suceava, iar din totalul celor 316 candidaţi declaraţi promovaţi, 257 au medii cuprinse între 6-6,99, alţi 54 cu medii între 7-7,99, 5 candidaţi au medii între 8-8,99, nefiind înregistrată medii cuprinse între 9 şi 9,99 şi nici medii de 10.

Conform ISJ, în sesiunea august-septembrie a examenului de Bacalaureat s-au înscris 1501 candidaţi din care s-au prezentat la examen 1163, reprezentând 77,48 la sută, iar 338 de candidaţi au absentat.

Din totalul candidaţilor prezenţi, 847 de candidaţi, reprezentând 72,83 la sută, au fost declaraţi respinşi, iar dintre aceştia 620 au avut medii sub 5 şi 227 au medii cuprinse între 5 şi 5,99.

 

Statistica rezultatelor obţinute de candidaţii din judeţul Suceava la Bacalaureat, sesiunea august-septembrie, prezentată de ISJ Suceava:

 

Proba A –  Competențe lingvistice de comunicare orală în limba română :

Candidaţi înscrişi pentru a susţine proba : 72, dintre care unul a obţinut certificatul de utilizator experimentat, 10 – certificatul de utilizator avansat, 16 – certificatul de utilizator mediu, iar 45 nu s-au prezentat la această probă.

 

Proba C – Competențe lingvistice într-o limbă de circulație internatională :

 1. candidaţi înscrişi pentru a susţine proba 76 (limba engleză 73, limba franceză 2, limba germană 1)
 2. neprezentaţi 47
 3. candidați care au susținut proba : 29

 

Rezultate detaliate pe nivel de competență (conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi):

– înțelegerea textului audiat: fără nivel – 3, A1-  19, A2-  7, B1-  0, B2-  0

– înțelegerea textului citit : fără nivel – 0, A1- 7, A2- 20, B1- 2, B2- 0

– producere de mesaj scris : fără nivel – 12, A1- 6, A2- 8, B1- 3, B2- 0

– producere de mesaj oral : fără nivel – 0, A1- 11, A2- 12, B1- 5, B2- 1

– interacțiune orală : fără nivel – 0, A1- 9, A2- 14, B1- 5, B2- 1

Pentru fiecare din cele cinci competențe evaluate, nivelul de competență lingvistică se stabilește după cum urmează :  0-10 puncte : fără nivel, 11-30 puncte : nivel A1, 31-60 puncte : nivel A2, 61-80 puncte : nivel B1, 81-100 puncte : nivel B2.

Proba D – Competențe digitale :

 • candidaţi înscrişi pentru a susţine proba, dintre care:

Fără calificativ : 14

Începător : 5

Mediu : 9

Avansat : 2

Experimentat : 0

Neprezentaţi : 45

 

Proba Ea – limba și literatura română scris

Total înscriși pentru a susține proba 675 de elevi din care:

 1. Prezenți 506
 2. Neprezentați 169

 

Total prezenți 506 din care

 1. Reușiți 303 (59,88%)
 • 196 cu note între 5-5,99

 • 74 cu note între 6-6,99

 • 23 cu note între 7-7,99

 • 10 cu note între 8-8,99

 • 0 cu note între 9-9,99

 • 0 cu nota 10

 1. Respinși 203 (40,12%)
 2. Eliminați : 0

Proba Eb – limba și literatura maternă scris

Total înscriși pentru a susține proba 1 elev din care:

 1. Prezenți 0
 2. Neprezentați 1

 

Proba Ec – Proba obligatorie a profilului (matematică și istorie)

Total înscriși pentru a susține proba 964 de elevi din care:

 1. Prezenți 753

 2. Neprezentați 211

 

Total prezenți 753 din care

 1. Reușiți 278 (36,92%) – istorie 53, matematică 225
 • 201 cu note între 5-5,99

 • 59 cu note între 6-6,99

 • 15 cu note între 7-7,99

 • 3 cu note între 8-8,99

 • 0 cu note între 9-9,99

 • 0 cu nota 10

 1. Respinși 475 (63,08%)
 2. Eliminați : 0

Proba Ed – Proba la alegere a profilului și specializării (fizică, biologie, chimie, informatică, geografie, logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie, filosofie)

Total înscriși pentru a susține proba 860 de elevi din care:

 1. Prezenți 643

 2. Neprezentați 217

Total prezenți 643 din care

 1. Reușiți 385 (59,88%) – biologie 116, chimie 2, economie 1, filosofie 2, fizică 10, geografie 153, informatică 11, logică, argumentare şi comunicare 86, psihologie 4

 • 146 cu note între 5-5,99

 • 96 cu note între 6-6,99

 • 80 cu note între 7-7,99

 • 47 cu note între 8-8,99

 • 16 cu note între 9-9,99

 • 0 cu nota 10

 1. Respinși 258 (40,12%)
 2. Eliminați : 0